Bài 14. Định luật về công

Nam Hồ
2 tháng 5 lúc 16:35

Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

Vd: ròng rọc động, đòn bẩy 

Cho mình 1 LIKE nha camonratnhieu :D

Bình luận (0)
Bích Huệ
2 tháng 5 lúc 16:38

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

Bình luận (0)

Tác dụng : 

Đòn bẩy : là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực tác dụng vào vật. 

Ròng rọc cố định : giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. Ròng rọc động : làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Bình luận (1)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
28 tháng 4 lúc 12:22

a. Có lực rồi tính làm chi nữa nhỉ? Chắc tính công của lực cần tác dụng

Công của lực cần tác dụng lên vật:

A' = P.h + F.l = 240.1,8 + 36.15 = 972J

b. Hiệu suất của mpn:

\(H=\dfrac{A}{A'}.100\%=\dfrac{P.h}{A'}.100\%=\dfrac{432}{972}.100\%=44,4\%\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
28 tháng 4 lúc 11:14

giúp mình với 

Bình luận (1)
Akai☘☘☘Amuro
26 tháng 4 lúc 12:07

Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

Bình luận (0)
Trần Quốc Tuấn hi
7 tháng 4 lúc 21:40
Bình luận (0)
Như Phạm
1 tháng 4 lúc 20:49

a) quãng đường xe đi đc:

s1=v1.t= 4.600=2400(m)

công thực hiện:

A1= F.s1= 5000.2400=12000000(J)

b) quãng đường xe lên dốc:

s2=v2.t=10.600=6000(m)

công thực hiện:

A2=F.s2= 5000.6000=30000000(J)

c) Công suất ở trường hợp 1:

P1= A1/t=12000000/600=20000(W)

Công suất ở trường hợp 2:

P2= A2/t=30000000/600=50000(W)

Bình luận (0)
Đặng Quang Kiên
1 tháng 4 lúc 20:53

Câu 1:
a)Xe chuyển động đều:s=v.t=4.600=2400(m)
Công thực hiện là: A=F.s=4000.2400=9600000(J)
b)Độ lớn lực ma sát khi vật chuyển động đều : Fms = F = 4000 (N)
Công thực hiên là:A=Fms.s`=Fms.v`.t=4000.10.600=24000000(J)
c)Công suất của động cơ trong trường hợp a:
P=F.v=4000.4=16000(J/s)
Công suất của động cơ trong trường hợp b:
P=F.v`=4000.10=40000(J/s)
Câu 2:
Tương tự câu 1 nhaa
Đúng tik mik vớiii

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
26 tháng 3 lúc 21:23

Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
22 tháng 3 lúc 18:44

\(m=7kg\\ h=6m\\ F=40N\\ h=12m\)

Trọng lượng vật là:

\(P=10m=10.7=70\left(N\right)\)

Công có ích là:

\(A_i=P.h=70.6=420\left(J\right)\)

Công toàn phần là:

\(A_{tp}=F.l=40.12=480\left(J\right)\)

Hiệu suất của hệ thống ròng rọc là:

\(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{420}{480}.100\%=87,5\%\)

 

Bình luận (0)

\(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}_{ }}=\dfrac{10m.h}{F.s}=\dfrac{10.7.6}{40.12}=87,5\%\)

Bình luận (2)

\(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}}=\dfrac{10m.h}{F.s}=\dfrac{10.7.6}{40.12}=87,5\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN