Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

undefined

Bình luận (0)
Hanako-kun
Hanako-kun 11 tháng 5 2020 lúc 8:35

500v cứ tưởng là 500V -.-

a/ \(\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}\Leftrightarrow\frac{180}{U_2}=\frac{500}{2500}\Rightarrow U_2=900\left(V\right)\)

b/ \(P_{hp}=\frac{P^2.R}{U_1^2}\Leftrightarrow1500=\frac{10000^2.R}{180^2}\Leftrightarrow R=0,486\left(\Omega\right)\)

Ủa có cái điện trở nào như vầy hả? :D

c/ \(P_{hp}=\frac{10000^2.0,486}{300^2}=540\left(W\right)\)

Vậy công suất hao phí lúc này giảm \(\frac{25}{9}\) lần

Bình luận (0)
adcarry
adcarry 13 tháng 4 2020 lúc 10:09

hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp là :

\(U_2=\frac{U_1.n_2}{n_1}=\frac{220.600}{1200}=110V\)\(< U_1\)

vậy máy biến thế trên là máy hạ thế

Bình luận (0)
adcarry
adcarry 11 tháng 4 2020 lúc 10:48

chiều dài dây:

\(l=2.100=200km\)

điện trở của dây là:

\(R=200.0,2=40\)Ω

công suất hao phí là;

\(P=I^2R=300^2.40=3600000w=3600kw\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN