Điều hòa hoạt động gen - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

mô hình operon lac là mô hình điều hòa cấp độ nào

1 câu trả lời

mô hình operon lac là mô hình điều hòa cấp độ nào

1 câu trả lời

Khi nào thì cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong opêron Lac ở E. coli không hoạt động? . . . 

2 câu trả lời

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì :

1 câu trả lời

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng? 

2 câu trả lời

Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường :

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.