Điều hòa hoạt động gen - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

mô hình operon lac là mô hình điều hòa cấp độ nào

1 câu trả lời

mô hình operon lac là mô hình điều hòa cấp độ nào

1 câu trả lời

Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là :

2 câu trả lời

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì :

1 câu trả lời

Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:    

2 câu trả lời

 Operon là :

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.