Điện xoay chiều

Ái Nữ
13 tháng 4 2018 lúc 20:52

Cuộn dây có dòng điện chạy qua.....tác dụng nhiệt.....và.....cũng hút sắt....như thanh nam châm.Vậy cuôn dây có dòng điện chạy qua.....cũng làm quay kim nam châm.........

Như vậy dòng điện có.....tác dụng từ............

Người ta gọi cuộn dây có......tính chất như thanh nam châm.....là nam châm điện

Bình luận (0)
Cao ngọc vũ
19 tháng 1 2017 lúc 15:33

do C biến thiên để \(U_C\) cực đại nên ta có \(U_{rL}\) vuông pha với \(U\)

\(\Rightarrow\frac{u^2}{U_o^2}+\frac{u^2_{rL}}{U^2_{orL}}=1\)với \(\left\{\begin{matrix}U_{rL}=75\sqrt{2}\\u=75\sqrt{6}\\u_{rL}=25\sqrt{6}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow U_o=225V\)

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
13 tháng 10 2016 lúc 9:51

Pha ban đầu của u là: \(\varphi = (\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi}{3}):2 = \dfrac{5\pi}{12}\) (rad)

\(U_0=I_0.\sqrt{R^2+Z_L^2}\)

Suy ra: \(u= I_0.\sqrt{R^2+Z_L^2}.\cos(\omega.t +\dfrac{5\pi}{12})\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN