Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I.Trắc nghiệm:Điện trở dây dẫn

Câu 1:Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và điện trở và đoạn mạch gốm hai điện trở mắc song song?

A.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tăng thì điện trở dây dẫn giảm.

B.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tăng thì điện trở dây dẫn đó tăng.

C.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi diên trở giảm thì điện trở dây dẫn đó giảm.

D.Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở giảm thì điện trở dây dẫn đó không thay đổi.

Câu 2:Hệ thức giữa cường độ dòng điện và điện trở trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.Hệ thức nào đúng?

A.\(\frac{I_1}{I_2}=\frac{R_2}{R_1}\) B.\(\frac{I_2}{R_1}=\frac{R_2}{I_1}\) C.\(\frac{I_2}{I_1}=\frac{R_1}{R_2}\) D.\(\frac{I_1}{I_2}=\frac{R_1}{R_2}\)

Câu 3:Khi mắc R1//R2vào hiệu điện thế U.Cường độ dòng điện chạy qua R1và R2 có giá trị lần lượt là 0.5A và 0,25A.Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính có giá trị là:

A.0,5A B.0,25A C.0,75A D.0,8A

Câu 4:Cho hai điện trở R1=20Ω và R2=30Ω được mắc song song nhau.Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch có giá trị là:

A.12Ω B.13Ω C.14Ω D.15Ω

Câu 5:Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn,cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

A.Các dây dẫn phải có cùng tiết diện,được làm từ cùng một vật liệu,nhưng có chiều dài khác nhau.

B.Các dây dẫn phải có cùng chiều dài,được làm từ cùng một vật liệu,nhưng có tiết diện khác nhau.

C.Các dây dẫn phải có cùng chiều dài,cùng tiết diện,nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.

D.Các dây dẫn phải làm cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau

Câu 6:Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu dây dẫn,cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?

A.Các dây dẫn phải có cùng tiết diện,được làm từ cùng một vật liệu,nhưng có chiều dài khác nhau.

B.Các dây dẫn có cùng chiều dài,được làm từ cùng một vật liệu,nhưng có tiết diện khác nhau.

C.Các dây dẫn phải có cùng chiều dài,cùng tiết diện,nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.

D.Các dây dẫn phải làm cùng một vật liệu,nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

Câu 7:Hai dây dẫn đồng chất,tiết diện bằng nhau và dây 1 dài gấp ba lần dây 2.Kết luận nào sau đây là đúng?

A.R1=2R2 B.R1=4R2 C.3R1=R2 D.R1=3R2

Câu 8:Hai dây dẫn đồng chất,tiết diện bằng nhau và dây 1 có điện trở gấp ba lần dây 2.Kết luận nào sau đây là đúng?

A.R1=2R2 B.R1=4R2 C.3R1=R2 D.R1=3R2

Câu 9:Công thức tính điện trở của dây dẫn?

A.Rtd=\(\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}\) B.Rtd=\(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}\) C.Rtd\(\frac{R_1-R_2}{R_1+R_2}\) D.Rtd=\(\frac{R_1+R_2}{R_1-R_2}\)

Các bạn trả lời dùm mình câu trắc nhiệm nha mai mình đăng tiếp

0 câu trả lời

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ biết R3= 6Ω, R2= 3Ω, R1= 1Ω, UAB = 9V.

a, Tính điện trở tương đương của mạch điện và cường độ dòng điện qua từng điện trở.

b, Thay R3 bằng Đèn (6V- 3W), tính công suất tiêu thụ và nhận xét độ sáng của đèn.

Câu 2: Trong 30 ngày chỉ số của công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình trong mỗi ngày là 6 giờ.

a, Tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của gia đình này.

b, Giả sử gia đình này chỉ sử dụng bóng đèn tròn loại có công suất 100W để chiếu sáng. Hỏi gia đình này đã sử dụng bao nhiêu bóng đèn? Coi hiệu điện thế sử dụng chính là hiệu điện thế định mức của các bóng đèn.

Câu 3: Khi mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 75W vào ổ lấy điện có hiệu điện thế 200V, một học sinh cho rằng công suất tiêu thụ của bóng đèn vẫn là 75W. Theo em kết luận như vậy có đúng không? Tại sao? Cho rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 4: Có một số pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn. Nếu không có bóng đèn pin để thử, có cách nào kiểm tra được pin còn điện hay không khi trong tay bạn có một kim nam châm.

Được cập nhật 13 tháng 4 lúc 9:02 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.