Diện tích tam giác

conan
conan 11 tháng 1 lúc 18:26

chưa dc bạn nhé

Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
Codfish_Beatbox 11 tháng 1 lúc 18:31

Ko đc bạn ạ theo trường mik thì tổng kết tất cả là 8.0 và ko có môn nào dưới 6.5 thì mới đc hsg giỏi cùng vời hành kiểm khá trở lên và đạt tất cả các môn phụ

Bình luận (2)
SHMILY
SHMILY 11 tháng 1 lúc 18:31

tbm tất cả phải trên 8 mới hsg b eyy:3

Bình luận (0)
Đom Đóm
Đom Đóm 30 tháng 12 2020 lúc 11:12

Bạn dùng định lí đảo py-ta-go ( lấy bình phương cạnh huyền trừ bình phướng cạnh đáy) để tính chiều cao tam giác cân => sau đó lấy chiều cao nhân cạnh đáy! 

Bình luận (0)
Nguyễn Hồ Bảo Nhi
Nguyễn Hồ Bảo Nhi 27 tháng 12 2020 lúc 7:52

Bạn ơi! Liệu bạn có hình của câu b không?

Bình luận (0)
Trịnh Đình Hải Hải
Trịnh Đình Hải Hải 29 tháng 12 2020 lúc 16:00

Bạn áp dụng công thức đi

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 21 tháng 12 2020 lúc 19:50

a) Xét tứ giác AHBK có 

D là trung điểm của đường chéo AB(gt)

D là trung điểm của đường chéo KH(K đối xứng với H qua D)

Do đó: AHBK là hình bình hành(Dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

Hình bình hành AHBK có \(\widehat{AHB}=90^0\)(AH⊥BC)

nên AHBK là hình chữ nhật(Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật)

b) Xét ΔABC cân tại A có AH là đường cao ứng với cạnh đáy BC(AH⊥BC)

nên H là trung điểm của BC(Định lí tam giác cân)

\(BH=\dfrac{BC}{2}=\dfrac{16}{2}=8cm\)

Áp dụng định lí Pytago vào ΔABH vuông tại H, ta được: 

\(AB^2=AH^2+BH^2\)

\(\Leftrightarrow AB^2=8^2+9^2=145\)

\(\Leftrightarrow AB=\sqrt{145}\)(cm)

Xét ΔABH vuông tại H có HD là đường trung tuyến ứng với cạnh AB(D là trung điểm của AB)

nên \(HD=\dfrac{AB}{2}\)(Định lí 1 về áp dụng hình chữ nhật vào tam giác vuông)

mà \(AD=\dfrac{AB}{2}\)(D là trung điểm của AB)

nên \(HD=AD=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{\sqrt{145}}{2}cm\)

Nửa chu vi của tam giác ADH là: 

\(P_{ADH}=\dfrac{HD+AD+AH}{2}=\dfrac{\left(\dfrac{\sqrt{145}}{2}+\dfrac{\sqrt{145}}{2}+8\right)}{2}=\dfrac{\sqrt{145}+8}{2}cm\)

Diện tích của tam giác ADH là: 

\(S_{ADH}=\sqrt{P\cdot\left(P-AD\right)\cdot\left(P-AH\right)\cdot\left(P-DH\right)}\)

\(=\sqrt{\dfrac{\sqrt{145}+8}{2}\cdot\left(\dfrac{\sqrt{145}+8}{2}-\dfrac{\sqrt{145}}{2}\right)\cdot\left(\dfrac{\sqrt{145}+8}{2}-\dfrac{\sqrt{145}}{2}\right)\cdot\left(\dfrac{\sqrt{145}+8}{2}-8\right)}\)

\(=\sqrt{\dfrac{\sqrt{145}+8}{2}\cdot16\cdot\dfrac{\sqrt{145}-8}{2}}\)

\(=\sqrt{\dfrac{145-64}{2}\cdot16}\)

\(=\sqrt{\dfrac{81}{2}\cdot16}=18\sqrt{2}cm^2\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 12 2020 lúc 21:56

1: \(S_{ABC}=\dfrac{AH\cdot BC}{2}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN