Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Etermintrude💫
12 tháng 3 lúc 6:13

+ Vật A hút vật B: Vậy A và B trái dấu. Vật A đẩy vật C: vậy A và C cùng dấu. Suy ra B và C trái dấu.

+ Vật C hút vật D: vậy C và D trái dấu

Kết luận: Vật D và B cùng dấu nên chúng đẩy nhau

Bình luận (0)
Maximilian
12 tháng 3 lúc 6:15

A hút B

=>  A trái dấu với B

A đẩy C

=>  A cùng dấu với C

C hút D

=>  C trái dấu với D

Khi đó :  B cùng dấu với D

=> B và D đẩy nhau 

Bình luận (0)
hhy.
31 tháng 12 2020 lúc 14:05

Na ná bài hôm nay tui thi luôn :v

\(F=\dfrac{kq_1q_2}{r^2}\)

Sau khi tiếp xúc, điện tích 2 quả cầu bằng nhau: \(q=\dfrac{\left(q_1+q_2\right)}{2}\Rightarrow F'=\dfrac{k\left(\dfrac{q_1+q_2}{2}\right)^2}{r'^2}=\dfrac{k\left(q_1+q_2\right)^2}{4r'^2}\)

Gọi alpha là góc hợp bởi dây với phương thẳng đứng lúc chưa tiếp xúc, alpha rất nhỏ=> \(\tan\alpha=\sin\alpha=\dfrac{r}{2l}\) \(\Rightarrow r=2l.\tan\alpha\)

\(\tan\alpha=\dfrac{F}{P}\Rightarrow\tan\alpha=\dfrac{kq_1q_2}{r^2.P}=\dfrac{kq_1q_2}{\tan^2\alpha.4l^2.P}\Rightarrow\tan^3\alpha=\dfrac{kq_1q_2}{4l^2.P}\)

Gọi alpha phẩy là góc hợp bởi dây với phương thẳng đứng sau khi tiếp xúc

\(\Rightarrow r'=2l\tan\alpha'\Rightarrow\tan^3\alpha'=\dfrac{k\left(\dfrac{q_1+q_2}{2}\right)^2}{4l^2.P}\)

\(\Rightarrow\dfrac{\tan^3\alpha}{\tan^3\alpha'}=\dfrac{\dfrac{kq_1q_2}{4l^2.P}}{\dfrac{k\left(\dfrac{q_1+q_2}{2}\right)^2}{4l^2.P}}=\dfrac{4q_1q_2}{\left(q_1+q_2\right)^2}\)

Ta luôn có \(\left(q_1+q_2\right)^2\ge4q_1q_2\Rightarrow"="\Leftrightarrow q_1=q_2\Leftrightarrow\alpha=\alpha'\Leftrightarrow r'=r\)

 

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
24 tháng 12 2020 lúc 9:23

Áp dụng định luật Cu-lông:

\(F=k\dfrac{\left|q_1q_2\right|}{r^2}=9.10^9.\dfrac{\left(3.10^{-9}\right)^2}{0,1^2}=2,7.10^{-6}\) (N)

Bình luận (0)
hhy.
18 tháng 12 2020 lúc 19:06

1/ 

CA=4cm; CB=10 cm

\(F_1=\dfrac{k\left|q_1q_3\right|}{AC^2}\left(N\right);F_2=\dfrac{k\left|q_2q_3\right|}{BC^2}\)

\(\Rightarrow\sum F=\left|F_1-F_2\right|=...\left(N\right)\)

AC=CB=5cm

\(AB^2=AC^2+BC^2-2.AC.BC.\cos\alpha\Rightarrow\alpha=....\)

\(F_1=\dfrac{k\left|q_1q_3\right|}{AC^2}\left(N\right);F_2=\dfrac{k\left|q_2q_3\right|}{BC^2}\left(N\right)\)

\(\sum F=\sqrt{F_1^2+F_2^2+2.F_1F_2.\cos\left(180^0-\alpha\right)}=...\left(N\right)\)

 

 

Bình luận (0)
Phương Dung
25 tháng 11 2020 lúc 17:45

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN