Điện học lớp 9 - Hỏi đáp

Bài 1: Trong 1 bình chứa nước ở nhiệt độ t1 = 20 độ C người ta đặt 1 chiếc mayso điện để đun nước. Khi vừa mới bắt đầu đun, nước trong bình nóng lên với tốc độ µ1 = 0,03 độ C/phút. Do nước trong bình trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài, vận tốc đun nóng giảm dần và nước chỉ có thể nóng tới nhiệt độ t2 = 80 độ c. Ngừng đun, nước trong bình bắt đầu nguội đi với tốc độ M2 = -0,04 độ c/phút. Tìm nhiệt độ của môi trường. Coi rằng nhiệt lượng tỏa ra môi trường (hoặc nhận từ môi trường) tỷ lệ với hiệu nhiệt độ giữa vật và môi trường.

Bài 2: Vòi tắm nhiệt điện hoa sen chia thành 2 loại: bình trữ nước và bình không trữ nước. Bình loại trữ nước cần một thời gian tương đối dài để nước tăng nhiệt, đợi cho nhiệt độ nước trong bình nóng đạt yêu cầu mới dùng, loại bình không trữ nước để nước lạnh chảy qua bộ nhiệt điện, khi đạt tới nhiệt theo yêu cầu nước lập tức phun ra khỏi vòi. Với những số liệu dưới đây, dùng tính toán để giải thích cho các gia đình không nên sử dụng loại bình không trữ nước. Nhiệt độ của nước lạnh là 16 độ c ; Nhiệt độ nước nóng của vòi phun: 38 độ c. Lưu lượng nước nóng của vòi phun là: 4.10^-3 m^3/phút. Nhiệt dung riêng của nước là 4,2.10^3 j/kgđộ. Mạng điện gia đình cho phép chạy qua dòng cực đại khoảng 5 A.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.