Địa lý kinh tế xã hội - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông
nghiệp...

Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống
xã hội. Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công
nghiệp?
Câu 2: Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông
nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?
Câu 3: Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông
nghiệp?
Câu 4: Chứng minh rằng: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản để
phát triển và phân bố nông nghiệp?
Câu 5: Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.
Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
Câu 1: Em có nhận xét gì về sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới?
Câu 2: Dựa vào hình 28.5 , em hãy cho biết các vùng phân bố của các cây công nghiệp chủ
yếu. Giải thích.
Câu 3: Nêu rõ những đặc điểm chủ yếu của các cây công nghiệp?
Câu 4: Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng?
Câu 5: Vì sao trong tổng sản lượng lương thực xuất khẩu trên thế giới, lúa mì lại chiếm tỉ
trọng lớn hơn lúa gạo?
Câu 6: Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ còn sản xuất công nghiệp thì không?
Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
Câu 1:Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ
trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?
Câu 2: Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?
Câu 4: Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển?
Câu 5: Nêu vai trò của ngành chăn nuôi đối với nền kinh tế và đời sống xã hội ở nước ta?
Câu 6: Ngành chăn nuôi có những đặc điểm gì? Vì sao chăn nuôi ngày càng được chú trọng
phát triển?
Câu 7: Dựa vào kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích sự phân bố ngành chăn nuôi
của nước ta?

Được cập nhật 5 tháng 5 lúc 23:30 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.