Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1/ Ở người tính trạng màu mắt nâu trội hoàn toàn so với tính trạng màu mắt xanh

Một cặp vợ chồng: bố mắt xanh, mẹ mắt nâu, sinh ra 1 người con gái mắt nâu (a)

Một cặp vợ chồng khác: bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh ra 1 người con trai mắt xanh (b)

Hai người con của họ lớn lên lấy nhau, sinh ra 2 người con: anh mắt nấ (c), em mắt xanh (d)

Hãy xác định kiểu di truyền của những người nói trên.

2/ Giả sử gen D qui định màu lông đen là trội hoàn toàn đối với gen tương ứng d qui định màu lông nâu của chuột. Người ta cho lai chuột đực lông đen với 3 chuột cái có kiểu gen khác nhau

Với chuột cái A lông đen thì được con lông đen

Với chuột cái B lông nâu thì được con lông đen

Với chuột cái C lông đen thì được con lông nâu

Hãy xác định kiểu gen của chuột đực với 3 chuột cái trên.

3/ 1 người làm vườn lấy cà chua quả đỏ thụ phấn với cà chua quả đỏ để mong đc giống cà chua quả đỏ thuần chủng. Nhưng khi đem gieo hạt lai thì thu được cà chua quả đỏ lẫn cà chua quả vàng. (Cho biết cà chua quả đỏ trội hoàn toàn so với màu vàng)

a/ Giải thích tại sao có hiện tượng trên.

b/ Xác định kiểu di truyền (kiểu gen) của các cây cà chua bố mẹ và cây cà chua con.

c/ Tính tỉ lệ cà chua quả đỏ thuần chủng thu được.

4/ Một cặp bò (1 đực, 1 cái) có màu lông đen. Theo dõi quá trình sinh sản của cặp bò đó, người ta thấy đàn bò con của chúng có cả bò lông đen lẫn bò lông vàng. Hãy xác định

a/ Tính trạng nào trội, tính trạng nào lặn?

Kiểu di truyền (kiểu gen) của bò bố, mẹ và các bò con (gen khống chế tính trạng màu lông là B và b)

c/ Tỉ lệ giữa 2 loại bò con

5/ Ở ruồi giấm gen V qui định cánh dài trội hoàn toàn so với gen v qui định cánh ngắn. Gen nằm trên NST thường. Dưới đây là bảng thống kê một số phép lai:

STT Kiểu gen của P

Kết quả F1

Bố / Mẹ
1 VV / Chưa biết 50 cá thể đều cánh dài
2 Chưa biết / vv 150 cánh dài và 148 cánh ngắn
3 Chưa biết / Chưa biết 360 cánh dài và 120 cánh ngắn

Hãy gải thích và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai trên

Hãy giúp tớ với >< yeu cảm ơn nhiều

Được cập nhật 6 tháng 10 lúc 17:43 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.