Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1:

Ở người, bệnh bạch tạng do gen a nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A qui định da bình thường. Bệnh máu khó đông do gen b nằm trên nhiễm sắc thể X qui định, gen B qui định máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng đều không bị cả hai bệnh này nhưng bên phía người chồng có mẹ bị bạch tạng, bên phía người vợ có bố bị máu khó đông và em trai bị bạch tạng, những người khác trong gia đình đều bình thường.

a, Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau về hai tính trạng nói trên?

b, Khả năng cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng không bị bệnh là bao nhiêu?

Bài 2:

1. Ở người, gen A qui định thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a qui định thuận tay trái; gen B qui định mắt nâu trội hoàn toàn so với gen b qui định mắt đen. 2 cặp gen này nằm trên hai cặp nst khác nhau. Một cặp vợ chồng đều có kiểu hình thuận tay phải, mắt nâu, sinh được 3 người con.

- Đứa đầu thuận tay phải mắt nâu

- Đứa thứ hai thuận tay trái mắt nâu

- Đứa thứ ba thuận tay phải mắt đen

Tìm kiểu gen của những người trong gia đình trên?

Được cập nhật 23 tháng 9 lúc 23:02 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.