Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 :
1. Trình bày đặc điểm cấu tạo của lá phù hợp với chức năng ?
2. Bấm ngọn, tỉa cành có lợi ích gì ?
Câu 2 :
1. Biện pháp đấu tranh sinh học là gì ? Cho ví dụ minh họa
2. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?
3. Trình bày nguyên nhân, cơ chế, tác hại và cách phòng ngừa của chứng xơ vữa động mạch ?
Câu 3 :
1. Khi nguyên cứu chức năng của tủy sống trên một con ếch, một bạn học sinh đã vô tình làm đứt một số rễ tủy. Bằng cách nào em só thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào bị đứt ? Giải thích ?
2. Nêu nguyên nhân đóng mở môn vị. Ý nghĩa của cơ chế đó ?
3. Tại sao vừa ăn vừa cười nói dễ bị sặc ?
Câu 4 :
1. Trình bày đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
2. Cho các loài : rêu, dương xỉ, ngô, cam, xoài, thông, mướp, ớt và bèo hoa dâu. Xác định hoa lưỡng tính, hoa đơn tính và không có hoa ?
Câu 5 :
Trình bày những đặc điểm khác nhau của giun đất và tôm sông
Câu 6 :
1. Trình bày cấu tạo, chức năng, thành phần sinh lí của máu.
2. Vì sao tim lại đập suốt đời không mỏi ?
Câu 7 :
Trình bày đặc điểm khác nhau nước tiểu ở nang cầu thần và ở bể thận. Nguyên nhân dẫn đến việc sỏi thận và sỏi bóng đái ? Cách phòng tránh ?
Câu 8 :
Vì sao ở những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể ?
Câu 9 :
Ở một loài cá thể sinh vật, xét một cặp NST tương đồng có chứa 1 cặp alen Bb, trong đó mỗi alen đều bằng 5100 Ao, số liên kết hidro của alen B là 3600, số liên kết hidro của alen b là 3400. Xét 1 cặp NST tương đồng khác có chứa 1 cặp alen Dd, trong đó mỗi alen đều dài 4080 Ao, số liên kết hidro của alen D bằng 3000, số liên kết hidro của alen d bằng 3100.
1. Tính số nucleotit từng loại của mỗi giao tử nói trên ?
2. Khi có hiện tượng giảm phân I, cặp NST Dd phân li bình thường còn cặp NST Bb phân li không bình thường thì tạo ra giao tử như thế nào ? Tính số nucleotit từng loại của mỗi giao tử đó ?
3. Khi có hiện tượng giảm phân II, cặp NST Bb phân li bình thường còn cặp NST Dd phân li không bình thường thì tạo ra giao tử như thế nào ?
Tính số nucleotit từng loại của mỗi giao tử đó ?
Câu 10 :
Ở đậu Hà Lan, khi cho lai hai cây hoa đỏ lưỡng bội với nhau, người ta thấy ở F1 xuất hiện cây hoa trắng. Biết rằng, mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen nằm trên NST thường và không xảy ra hiện tượng đột biến.
1. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai
2. Nếu các cây hoa đỏ ở F1 tiếp tục tự thụ phấn thì tỉ lệ phân li kiểu hình sẽ như thế nào ?
3. Cho các cây hoa đỏ ở F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, xác định kết quả F2 ?

0 câu trả lời

Bài 1:

Ở người, bệnh bạch tạng do gen a nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A qui định da bình thường. Bệnh máu khó đông do gen b nằm trên nhiễm sắc thể X qui định, gen B qui định máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng đều không bị cả hai bệnh này nhưng bên phía người chồng có mẹ bị bạch tạng, bên phía người vợ có bố bị máu khó đông và em trai bị bạch tạng, những người khác trong gia đình đều bình thường.

a, Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau về hai tính trạng nói trên?

b, Khả năng cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng không bị bệnh là bao nhiêu?

Bài 2:

1. Ở người, gen A qui định thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a qui định thuận tay trái; gen B qui định mắt nâu trội hoàn toàn so với gen b qui định mắt đen. 2 cặp gen này nằm trên hai cặp nst khác nhau. Một cặp vợ chồng đều có kiểu hình thuận tay phải, mắt nâu, sinh được 3 người con.

- Đứa đầu thuận tay phải mắt nâu

- Đứa thứ hai thuận tay trái mắt nâu

- Đứa thứ ba thuận tay phải mắt đen

Tìm kiểu gen của những người trong gia đình trên?

Được cập nhật 26 tháng 9 lúc 23:03 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.