Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giúp mình cần gấp cho ngày thứ 2 tuần sau ai làm được xin hãy giúp mình, mình xin cảm ơn nhiều lắm ạ. Mấy bạn cứ giúp dc bài nào thì giúp ạ. không sao cả ạ. Mấy bạn giải từng bài , bài nào biết làm thì giúp mình đi ạ. Cảm ơn rất nhiều, xin chân thành cảm ơn. Nếu giúp dc hết sức mình xin hãy giúp giùm.

phần 1:

Bài 1. Ở người mắt nâu là trội hoàn toàn so với mắt xanh là lặn.

a. Trong một gia đình A bố mẹ mắt nâu sinh ra các con có đứa mắt nâu, có đứa mắt xanh. Hãy biện luận để xác định kiểu gen của bố mẹ và lập sơ đồ lai.

b. Trong một gia đình B bố mắt nâu, mẹ mắt xanh. Các con của họ sẽ như thế nào?

Bài 2. Cho 2 giống lúa lai với nhau thu được kết quả như sau : 93 hạt dài và 32 hạt tròn. Xác định :

a. Biện luận để xác định kết quả ở F1 và lập sơ đồ lai kiểm chứng.

b. Cho lúa có hạt dài lai phân tích thì con lai sẽ có kết quả ra sao ?

Bài 3. Ở người tóc xoăn là trội hoàn toàn so với tóc thẳng và gen qui định nằm trên NST thường.

a. Trong một gia đình bố thẳng, mẹ tóc xoăn. Các con của họ sẽ như thế nào, lập sơ đồ lai.

b. Đứa con tóc xoăn lớn lên lập gia đình với người tóc xoăn. Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình của F2

Bài 5. Cho hai giống lúa lai với nhau thu được F1 có 150 cây chín sớm và 51 cây chín muộn.

a. Biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của P.

b. Cho các cây F1 tự thụ phấn. Xác định kết quả ở FB.

Bài 6. Ở ruồi giấm chân cao, cánh dài là trội hoàn toàn so với chấn thấp, cánh ngắn; các cặp tính trạng trên phân li độc lập.

Người ta tiến hành lai các con ruồi giấm thuần chủng chân cao, cánh ngắn với chân thấp, cánh dài.

a. Xác định kết quả ở F1.

b. Cho F1 lai phân tích. Xác định kết quả ở FB.

Bài 7. Ở gà chân cao, cánh dài là trội hoàn toàn so với chấn thấp, cánh ngắn; các cặp tính trạng trên phân li độc lập.

Người ta tiến hành lai các con gà với nhau và thu được kết quả như sau:

- 25% số cá thể chân cao, cánh dài.

- 25% số cá thể chân cao, cánh ngắn.

- 25% số cá thể chân thấp, cánh dài.

- 25% số cá thể chân thấp, cánh ngắn.

a. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho phép lai trên

b. Làm thế nào để chọn được gà chân cao, cánh dài thuần chủng?

Bài 8. Ở ruồi giấm chân cao, cánh dài là trội hoàn toàn so với chấn thấp, cánh ngắn; các cặp tính trạng trên phân li độc lập.

Người ta tiến hành lai các con ruồi giấm với nhau và thu được kết quả như sau:

- 37,5% số cá thể chân cao, cánh dài.

- 12,5% số cá thể chân cao, cánh ngắn.

- 37,5% số cá thể chân thấp, cánh dài.

- 12,5% số cá thể chân thấp, cánh ngắn.

a. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho phép lai trên.

b. Làm thế nào để chọn được ruồi chân cao, cánh dài thuần chủng

phần 2:

Bài 1. Một tế bào sinh dưỡng của tinh tinh nguyên phân 5 lần. vào lần nguyên phân cuối cùng.

a. Hãy xác định số tế bào con, số NST cùng trạng thái trong các tế bào con ở mỗi kì sau đây:

- Kì giữa.

- Kì sau.

- Kì cuối khi tế bào đã phân chia.

b. Sau khi kết thúc 5 lần nguyên phân. Các tế bào con đều tham gia giảm phân. Hãy xác định:

- Số NST cùng trạng thái, số cromatit và số tâm động có trong các tế bào khi chúng bước vào kì sau I.

- Số NST cùng trạng thái, số cromatit và số tâm động có trong các tế bào khi chúng bước vào kì sau II.

Bài 2. Một tế bào nguyên phân với tốc độ duy trì không đổi qua các lần. Tổng số tế bào con được tạo ra là 32. Trong mỗi lần nguyên phân, tỉ lệ thời gian của các kì: trung gian: đầu: giữa: sau: cuối theo thứ tự lần lượt bằng 4: 2,5: 2: 1: 0,5. Biết rằng thời gian nguyên phân của tế bào kéo dài trong 1 giờ. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của tế bào.

b. Thời gian của mỗi chu kì nguyên phân.

c. Thời gian của từng kì trong một lần nguyên phân

Bài 3. Có 15 noãn bào bậc I của một loài giảm phân và sau quá trình này người ta tính được có tổng số 900 NST có trong các tế bào con . Xác định :

a. Bộ NST 2n của loài.

b. Số NST có trong trứng được tạo ra.

c. Số NST bị tiếu biến trong các thể cực

Bài 4: Một số trứng và một số tinh trùng ở gà tham gia vào quá trình thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng 6.25% và của trứng bằng 50%; đã có 20 hợp tử được tạo thành và các trứng được thụ tinh này đều được đẻ ra, nhưng khi ấp chỉ có 16 trứng nở ra gà con.

a. Xác định số trứng và số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh nói trên

b. Để có đủ số tinh trùng tham gia nói trên, cần phải có bao nhiêu tinh bào bậc I

c.Xác định số NST có trong các trứng đã không nở sau khi ấp.

Bài 5. Có 3 tế bào mầm trong một cơ thể của gà trống đều nguyên phân 5 lần. Các tế bào con sau nguyên phân đều trở thành các TBBI và giảm phân bình thường. xác định:

a. Số NST có trong các TBBI.

b. Số tinh trùng được tạo ra và số NST có trong các tinh trùng.

Bài 6. Có 3 tế bào mầm của một lợn cái đều nguyên phân 4 lần bằng nhau. Các tế bào con sau nguyên phân đều trở thành số NBBI và giảm phân bình thường. Tất cả các trứng được tạo ra đều tham gia thụ tinh và HSTT bằng 25%. Tỉ lệ sống và phát triển bình thường của hợp tử chiếm 75% số hợp tử được tạo thành. Hãy xác định:

a. Số thể cực đã được tạo ra từ quá trình giảm phân trên.

b. Số lợn con đã được sinh ra.

c. Số lượng trứng đã không được thụ tinh.

Được cập nhật 17 tháng 5 lúc 7:25 10 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.