Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Quang Nhân
Quang Nhân Hôm kia lúc 23:19

a) Số NST đơn mới hoàn toàn môi trường phải cung cấp cho 20 tế bào trên là :20 . 2n (2k – 2) = 20.60 .(25 – 2) = 36000 (NST)

b. Số thoi dây tơ vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân của số tế bào nói trên là:20 . (2k – 1) = 20 (25 – 1) = 620

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân Hôm kia lúc 23:18

Bình luận (0)
@Anh so sad
@Anh so sad 1 tháng 1 lúc 20:34

 Nguyên tắc bổ sung:

-Trong tự nhân đôi của ADN: Các nucleotit tự do liên kết với các nucleotit trên hai mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung: A –T; G –X và ngược lại.

-Trong phiên mã: Các nucleotit tự do liên kết với các nucleotit trên mạch gốc của gen theo nguyên tắc bổ sung: A -Tg; U -Ag; G -Xg; X -Gg.-Trong dịch mã: Các nucleotit trong các bộ ba đối mã của tARN liên kết với các nucleotit của bộ ba tương ứng trên mARN theo nguyên tắc bổ sung: A –U, G –X và ngược lại.

 Trong quá trình phiên mã và dịch mã, NTBS bị vi phạm:

-Gen không đột biến.

-Vì nguyên tắc bổ sung bị vi phạm trong phiên mã và dịch mã không ảnh hưởng đến cấu trúc của gen, chỉ làm thay đổi cấu trúc của ARN và có thể làm thay đổi cấu trúc của protein...

Chúc bn hok tốt~~

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 30 tháng 12 2020 lúc 19:16

Hiệu số giữa A và một loại khác là:

3000.20%=600(nu)

-Theo NTBS ta có:

A=T=\(\dfrac{\text{(3000+600):2}}{2}\)=900(nu)

G=X=\(\dfrac{3000-900.2}{2}=600\left(nu\right)\)

Số chu kì xoắn của gen là:

5100+34=150(vòng)

-Khối lượng của gen là:

150.300=45000(đvC)

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 29 tháng 12 2020 lúc 21:16

Theo NTBS ta có:

A=T=2400.30%=720(nu)

G=X=\(\dfrac{2400-720.2}{2}=480\left(nu\right)\)

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡 23 tháng 12 2020 lúc 20:37

Protein có vai trò cấu tạo, duy trì và phát triển cơ thể, hình thành những chất cơ bản phục vụ cho hoạt động sống. Protein cấu trúc nên khung tế bào, tạo các khung đỡ giúp duy trì hình dáng tế bào. Là thành phần thiết yếu của cơ thể sinh vật, tham gia vào mọi quá trình bên trong tế bào.

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
❄Serious Ƙiйɠ乡 23 tháng 12 2020 lúc 20:42

Protein có vai trò cấu tạo, duy trì và phát triển cơ thể, hình thành những chất cơ bản phục vụ cho hoạt động sống. Protein cấu trúc nên khung tế bào, tạo các khung đỡ giúp duy trì hình dáng tế bào. Là thành phần thiết yếu của cơ thể sinh vật, tham gia vào mọi quá trình bên trong tế bào.

Bình luận (2)
No Name =))
No Name =)) 23 tháng 12 2020 lúc 20:29

a) Số vòng xoắn là:

1000 : 20 =50 (vòng xoắn)

Chiều dài gen là: 

50. 34 =1700(Å)

b) Theo NTBS ta có:

A=T; G=X

⇒Hiệu số giữa A+T và G+X là 100.2=200(nu)

G+X= \(\dfrac{1000+200}{2}=600\)(nu)

⇒G=X = 600 : 2=300(nu)

A=T=(1000-600) :2=200(nu)

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 24 tháng 12 2020 lúc 11:29

a.

C = 1000 : 20 = 50

L = (1000 : 2) . 3,4 = 1700 Ao

b.

2A + 2G = 1000

A - G = 100

-> A = T = 300, G = X = 200

 

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 22 tháng 12 2020 lúc 16:27

Giao tử: n

Hợp tử: 2n

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN