Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.Số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài ko?

2.Nêu VD về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật?

3.Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?

4.Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái lại tạo được các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc?

5. Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

6. Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

7. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì?

9. Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của 1 loài giao phối, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

10. Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?

11. Sự thụ tinh giữa các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử ↑ thành con trai hay con gái?

12. Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh xấp xỉ là 1 : 1 ?

13. Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?

Được cập nhật 12 tháng 5 lúc 17:30 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.