Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 13 tháng 1 lúc 20:29

Tui có nên là môn Tiếng Anh 9 và môn Hóa 9 không hầy?

Bình luận (4)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 13 tháng 1 lúc 20:31

❄Vâng 💧ạ ❄

❄Có 💧nha❄

Bình luận (0)
luyen nguyen
luyen nguyen 14 tháng 1 lúc 21:28

thưa thầy có đề sử tỉnh lớp 9 không thầy

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 8 tháng 1 lúc 22:40

Số lượng NST ở thể lục bội là:

24.3=72(NST)

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 9 tháng 1 lúc 16:57

Lục bội : 6n = 72 nst

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 8 tháng 1 lúc 13:35

a.

P: AaBB x aabb

GP: 1AB : 1aB x ab

F1: 1AaBb : 1aaBb

(1 cao, đỏ : 1 thấp, đỏ)

b.

 P: AB/ab x aabb (f = 25%)

GP: (AB = ab = 37,5%, Ab = aB = 12,5%) x ab

F1:  AB/ab = ab/ab = 37,5%, Ab/ab = aB/ab = 12,5%

(37,5% cây cao hoa đỏ : 37,5% cây cao hoa trắng : 12,5% cây thấp hoa đỏ : 12,5% cây thấp hoa trắng)

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 7 tháng 1 lúc 9:48

Bô Nst của loài là: 2n = 24180 : (25 - 1) : 10 = 78

-> Loài này là gà

500 tinh bào cho 500 . 4 = 2000 giao tử

Hiệu suất thụ tinh là 1/1000. Số hợp tử được tạo thành là 2000 . 1/1000 = 2 hợp tử

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 7 tháng 1 lúc 9:51

Vì: Người con gái mắt nâu kết hơn với chồng mắt nâu sinh được một con trai mắt xanh nên mắt nâu là trội so với mắt xanh 

Qui ước: 

A: mắt nâu >> a: mắt xanh

Cha mắt nâu kết hôn với mẹ mắt xanh sinh ra hai con gái 1 mắt nâu và 1 mắt xanh.

P: Aa x aa

GP: (1A : 1a) x a

F1: 1Aa  : 1aa

Người con gái mắt nâu kết hơn với chồng mắt nâu sinh được một con trai mắt xanh 

F1 x Aa: Aa x Aa

G: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F2: 1AA : 1Aa  : 1aa

 

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 6 tháng 1 lúc 20:56

Cho cơ thể của hai loại AA và Aa lai với cơ thể mang tính trạng lặn. Nếu F1 cho 100% oa đỏ thì cơ thể đó có KG là AA. Nếu F1 có sự phân li tính trạng thì cơ thể đó có KG là Aa

Bình luận (0)
❄Serious Ƙiйɠ乡
❄Serious Ƙiйɠ乡 6 tháng 1 lúc 21:10

Cho cơ thể của hai loại AA và Aa lai với cơ thể mang tính trạng lặn. Nếu F1 cho 100% oa đỏ thì cơ thể đó có KG là AA. Nếu F1 có sự phân li tính trạng thì cơ thể đó có KG là Aa

Bình luận (2)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 1 lúc 10:26

P: AA x aa

GP: A x a

F1: Aa (100% cao)

F1 x F1: Aa x Aa

GF1: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F2: 1AA : 2Aa : 1aa

(3 cao : 1 thấp) 

Bình luận (0)
Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung 4 tháng 1 lúc 5:54

Đáp án B.

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 13:52

Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, gen a: thân thấp. Cho lại cây thân cao với cây thân thấp F1 thủ được 51% cây thân cao,49% cây thân thấp. Kiểu gen của phép lai trên là:

A. P:AA×aaB. P:Aa×AAC. P:Aa×aa D. P:aa×aa 

Bình luận (0)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 3 tháng 1 lúc 14:17

undefined

 

mọi người cho em hỏi cái thanh thông báo và hộp thư sao bây giờ không còn ạ.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN