Di truyền học ứng dụng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra giống mới dựa trên nguồn gen của hai loài sinh vật khác nhau? tại sao

Được cập nhật 8 tháng 11 lúc 13:03 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.