Di truyền học ứng dụng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giúp mk với , mọi người ởi !

- Diện tích bề mặt của phần phiến lá so với cuống lá : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Pgiến của các loại lá đó có những đặc điểm giống nhau :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những ặc điểm đó có tác dụng đối với việc thu nhận ánh sáng của lá :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ? .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Được cập nhật 3 tháng 11 lúc 10:02 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Sinh học

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ