Di truyền học ứng dụng

Thần Lục
10 tháng 5 2020 lúc 18:21

- Cho lai luôn phiên với bố mẹ, nhân bản vô tính trong ống nghiệm

Bình luận (0)
Cao Thi Nhung
19 tháng 11 2019 lúc 21:33

a)Ta có :

tím : trắng =3:1

dài : ngắn = 3:1

=> Tỉ lệ chung (3:1)(3:1)=9:3:3:1 khác với tỉ lệ bài ra

mà F2 thu dc 4 KH => HV gen

tỉ lệ ab/ab = 89/tổng số =0,06

0,06=0,4ab*0,4ab

=> F1 : AB/ab*AB/ab(f=0.2) => P : AB/AB*ab/ab

b) Ta có :

Bình luận (0)
Trần trang
12 tháng 11 2019 lúc 19:29

dd

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
9 tháng 11 2019 lúc 18:49

Trong quá trình phát sinh giao tử, các nhân tố di truyền trong từng cặp nhân tố di truyền sẽ phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất của nó như ở cơ thể thuần chủng P.

Sơ đồ lai minh họa: P: AA (Đỏ) x aa (trắng) G(P): A_____a F1: Aa(100%)_____Đỏ(100%)
Bình luận (0)
Bastkoo
Thượng tá -
11 tháng 9 2019 lúc 19:22

Quy ước gen :

Vì F1 thu được toàn thỏ lông trắng => lông trắng trội, lông đen lặn

Quy ước gen:

- Thỏ đực lông trắng: A

- Thỏ đực lông đen: a

Phép lai:

P: Thỏ đực lông trắng x Thỏ cái lông xanh

AA x aa

G: A a

F1xF1 : Aa , Aa

G (F1): 1AA,1Aa,1aA,1aa <=> 1AA,2Aa,1aa

F2: 3 trắng , 1 đen

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN