Di truyền học ứng dụng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Ngành động vật nào cơ thể chỉ là một tết bào nhưng đảm nhận mọi chức năng sống ?
Câu 2: Loài động vật đa bào cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tết bào đối xứng tỏa tròn là động vật nào ?
Câu 3: Nhóm đvật nào sống kí sinh và gây hại cho cơ thể người?
Câu 4: tại sao ở trẻ em mắc bệnh giun kim là một vòng kép kín ?
Câu 5: Trai sông tiếp nhận oxi trog nc nhờ bộ phận nào?
Câu 6: Trùng roi xanh khác vs trùng biến hình và trùng giầy ở đặc điểm nào ?
Câu 7: cơ quan hô hấp cảu châu chấu là bộ phân cơ quan nào?
Câu 8: Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở đâu?
Câu 9: Bộ phân nào của tôm sông có tác dụng bắt mồi và bò?
Câu 10: Loài nào có tập tính sống thành xã hội (sống bầy đàn, là một là côn trùng )
Câu 11: Giun đất khác với giun tròn ở đặc điểm nào? Nêu vai trò của giun đất ở địa phương em
Câu 12:Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm? Kể tên một số ví dụ thân mềm ở địa phương em
Câu 13: Vì sao người ta phải dùng thính thơm để làm mồi cất vó tôm? Tại sao ấu trùng tôm phải lột xác nhiều lần mới lớn lên dc
Các bn giúp mình với.>< mk đg cần gấp. Cảm ơn trước ạ!

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.