Đề kiểm tra học kì I - Địa lí lớp 9 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên rừng đối với các tỉnh cực Nam Trung Bộ là

A:

giảm bớt lũ lụt và xói mòn đất.

B:

giảm bớt tình trạng sạt lở bờ biển.

C:

hạn chế gió, bão và triều cường.

D:

hạn chế hiện tượng sa mạc hó

Thế mạnh chủ yếu để phát triển ngành công nghiệp dệt may ở nước ta là

A:

cơ sở hạ tầng đảm bảo.

B:

thị trường tại chỗ lớn.

C:

nguồn lao động giá rẻ.

D:

nguyên liệu phong phú.

Tiểu vùng Tây Bắc thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thế mạnh kinh tế nào sau đây?

A:

Trồng cây lâu năm.

B:

Chăn nuôi gia súc lớn.

C:

Phát triển kinh tế biển.

D:

Phát triển thủy điện.

Tây Nguyên có thế mạnh nổi bật hơn so với Trung du và miền núi Bắc Bộ về ngành kinh tế nào sau đây?

A:

Trồng cây công nghiệp nhiệt đới.

B:

Nuôi trồng thủy sản.

C:

Chăn nuôi gia súc nhỏ.

D:

Công nghiệp năng lượng.

Biện pháp quan trọng hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta là

A:

sinh học hóa

B:

cơ giới hóa

C:

hóa học hóa

D:

thủy lợi hóa

Nguồn lao động nước ta hiện nay có đặc điểm nào sau đây?

A:

Phần lớn đã qua đào tạo.

B:

Dồi dào và tăng nhanh.

C:

Có trình độ kĩ thuật cao.

D:

Tập trung đông ở miền núi.

1 câu trả lời

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhiệm vụ của các dự án để sự phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ bền vững

A. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng

B. Hạn chế sản xuất nhỏ, tăng cường sản xuất công nghiệp của nhà nước

C. Bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp cân đối trên địa bàn toàn vùng

D. Tăng cường xuất khẩu khoáng sản thô

C

Câu 3: Trong cơ cấu kinh tế của vùng, ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất là:

A. Nông – lâm – ngư nghiệp.

B. Công nghiệp, xây dựng.

C. Dịch vụ.

D. Không có ngành nào.

Câu 4: Cây trồng quan trọng nhất của vùng là

A. Hạt điều

B. Hồ tiêu

C. Cà phê

D. Cao su

Câu 5: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là:

A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ.

B. Dầu khí, phân bón, năng lượng.

C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.

D. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

Câu 6: Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là:

A. Điều

B. Cà phê

C. Cao su

D. Hồ tiêu

Câu 7: Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ là:

A. Thủy lợi

B. Phân bón

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn

D. Phòng chống sâu bệnh

Câu 8: Tỷ lệ dầu thô khai thác ở Đông Nam Bộ so với cả nước chiếm:

A. 30 %

B. 45 %

C. 90 %

D. 100 %

Câu 9: Năm 2002, GDP 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước đạt 289 500 tỉ đồng, chiếm bao nhiêu % GDP của cả nước? (biết rằng năm 2002, GDP của cả nước là 534 375 tỉ đồng).

A. 54,17%.

B. 184,58%.

C. 541,7%.

D. 5,41%.

Câu 10: Vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là:

A. Nghèo tài nguyên

B. Dân đông

C. Thu nhập thấp

D. Ô nhiễm môi trường

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.