Đề kiểm tra học kì I - Địa lí lớp 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1)phần lãnh thổ đất liền của châu á nằm hoàn toàn trên bán cầu nào?

2)rừng lá kim phân bố chủ yếu ở đâu?

3)châu á có diện tích phần đất liền rông khoảng?

4)châu á KHÔNG tiếp giáp với đại dương nào?

5)mùa đông khô lạnh ít mưa,mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều là đặc điểm của kiểu khí hậu nào của châu á?

6)trong các đới khí hậu của châu á,đới nào KHÔNG phân hóa thánh nhiều kiểu khí hậu?

7)chủng tộc Môn-gô-lô-ít sống chủ yếu ở nhuwxngg khu vực nào?

8)châu á có nhiều núi lửa tập chung chủ yếu ở khu vực nào?

9)khí hậu châu á phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau ,nhưng phổ biến là 2 kiểu khí hậu nào?

10)khu vực đông á thuộc đới khí hậu nào?

11) giá trị kinh tế của các sông bắc á chủ yếu là gì?

12)con sông nào chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên tây tạng?

13)ngành công nghiệp nào ở châu á được ưu tiên phát triển?

14)công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước châu Á là do khu vực này có gì?

15)lúa mì,bông,chà là đc trồng nhiều ở tây nam á và trung á là do các khu vực này có?

16) nửa phía đông phần đất liền khu vực đông á thuộc kiểu khí hâu nào?

17)nửa phía tây phần đất liền khu vực đông á thuộc kiểu cảnh quan chủ yếu là gì ?

18) vùng có nhiều động đất,núi lửa hoạt động ở khu vực đông á là?

19)sông hoàng hà khác sông trường giang ở điểm nào?

20)ở đông á, nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo trong 1 năm có 2 mùa gió khác nhau. Mùa đông có gió mùa............,thời tiết ...............Về mùa hạ,có gió mùa .................. thổi từ biển vào,thời tiết .............và mưa nhiều.

Được cập nhật 25 tháng 2 lúc 20:29 0 câu trả lời

Câu 1: Trình bày khái quát đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị khu vực Tây Nam Á?

Câu 2: Em hãy nêu đặc điểm phát triển của nước Nhật Bản? Em hãy kể tên một số sản phẩm hàng hóa của Nhật bản trên thị trường Việt Nam mà em biết? Em hiểu gì về câu “Người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam ”?

Câu 3: Nêu đặc điểm địa hình, khi hậu, sông ngòi và cảnh quan khu vực Đông Á?

Câu 4: Giải thích về sự tập trung dân cư của khu vực Nam Á?

Câu 5: Nêu đặc điểm vị trí địa lí và nguồn tài nguyên chủ yếu của khu vực Tây Nam Á, đặc điểm đó có liên quan gì tới sự mất ổn định của khu vực trong nhiều năm gần đây?

Câu 6: Vì sao nói “Dãy hymalaya là hàng rào khí hậu của khu vực Nam Á”?

Câu 7: Phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực Đông Á?

II. BÀI TẬP:

Câu 8: Cho bảng diện tích và dân số của một số khu vực của Châu Á:

Khu vực

Diện tích

(Nghìn Km2)

Dân số năm 2001

(Triệu người)

Mật độ dân số

(Ng/km2)

Đông Á

11762

1503

Nam Á

4489

1356

Đông Nam Á

4495

519

Trung Á

4002

56

Tây Nam Á

7016

286

Hãy tính mật độ dân số các khu vực và từ đó rút ra nhận xét về dân số và đặc điểm phân bố dân cư của khu vực Nam Á so với các khu vực khác của châu Á?

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ từ 1995 đến 2001? Qua đó hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Ấn Độ trong thời gian trên

Các ngành kinh tế

Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%)

1995

1999

2001

Nông – lâm – thủy sản

28,4

27,7

25,0

Công nghiệp – xây dựng

27,1

26,3

27,0

Dịch vụ

44,5

46,0

48,0

Câu 10: Dựa vào bảng số liệu sau:

Quốc gia

Tiêu chí

Nhật Bản

Trung Quốc

Hàn Quốc

Xúât khẩu

403.50

266.620

150.44

Nhập khẩu

349.09

243.520

141.10

a. Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất - nhập khẩu của khu vực Đông Á năm 2001. (tỷ USD)

b. Nhận xét biểu đồ đã vẽ.

Được cập nhật 19 tháng 1 lúc 22:25 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.