Đề kiểm tra học kì I - Đề 1

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 8 tháng 1 lúc 13:58

a.

A = T = 120 nu

G = X = 460  : 2 - 120 = 110 nu

b.

H = 2A + 3G = 570 lk

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 4 tháng 1 lúc 21:25

Trong hình ạ

undefined

Bình luận (0)
Đi Ệp
Đi Ệp 4 tháng 1 lúc 20:29

Mọi người ơi giúp em với ạ

Bình luận (0)
Trần Thị Mai Phương
Trần Thị Mai Phương 4 tháng 1 lúc 20:42

a/ Ta có : C=80

Từ đó suy ra :

- Tổng số nu toàn mạch là

N=C.20=80.20=1600 nu

- Chiều dài đoạn gen là 

L=\(\dfrac{N}{2}\).3,4 Å = \(\dfrac{1600}{2}\).3,4Å = 2720 Å

- Khối lượng của đoạn gen là : 

M=N.300 đvC = 1600.300 = 48.104 đvC

b/ Theo NTBS ta có : 

A=T

G=X

Theo đề ta có A-G=250 (1)

Mặt khác ta có : A+G=\(\dfrac{N}{2}\) = \(\dfrac{1600}{2}\)=800 (2)

Ta lấy (1)+(2), có : 2A=1050

                           => A = T =525 nu

Thay A vào (2) ta có : 525+G=800

                                 =>    G = X = 275 nu 

c/ Số nu sau khi bị đột biến là 

A = T = 526 nu ( thêm 1 cặp nu )

G = X = 274 nu ( giảm 1 cặp nu )

Số nu cặp A - T tăng thêm 1 cặp, còn G - X lại mất đi 1 cặp nu mà chiều dài gen không đổi, có nghĩa là tổng số nu không đổi. Vậy ta kết luận đây là đột biến gen dạng thay cặp nu này bằng cặp nu khác, cụ thể là thay 1 cặp G - X = 1 cặp A - T

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 4 tháng 1 lúc 17:43

a.

N = 80 . 20 = 1600 nu

L = (1600 : 2) . 3,4 = 2720 Ao

M = 1600 . 300 = 480 000 đvC

b.

2A + 2G = 1600

A - G = 250

A = T = 525 nu

G = X = 275 nu

c.

Gen đột biến có A = 526 nu ,X = 274 nu 

=> Đây là dạng đột biến thay thể G - X bằng A - T

 
Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 4 tháng 1 lúc 17:06

Phép lai 1:

AA x AA -> 100% AA (100% hạt vàng)

Phép lai 2:

AA x Aa -> 1AA : 1Aa (100% hạt vàng)

Phép lai 3:

AA x aa -> 100% Aa (100% hạt vàng)

Phép lai 4:

aa x aa  -> 100% aa (100% hạt xanh)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 4 tháng 1 lúc 16:28

a.

A = T = 1050 nu

G = X = 3000 : 2 - 1050 = 450 nu

b.

C = 3000 : 20 = 150 chu kì

c.

H = 2A + 3G = 3450

Bình luận (1)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 4 tháng 1 lúc 16:37

a.

Qui ước:

A: không sừng >> a: có sừng

TH1:

P: AA x aa

GP: A x a

F1: Aa (100% không sừng)

TH2

P: Aa x aa

GP: (1A : 1a) x a

F1: 1Aa : 1aa (50% không sừng : 50% có sừng)

b.

Để biết bò không sừng có thuần chủng hay không đem lai phân tích

- Nếu phép lai phân tích cho 100% bò không sừng -> bò đem lai thuần chủng

- Nếu phép lai phân tích cho 50% bò không sừng : 50% bò có sừng -> bò đem lai không thuần chủng

 

Bình luận (0)
Quangquang
Quangquang 3 tháng 1 lúc 19:49

Quy ước: Gen A - thuận tay phải, gen a - thuận tay trái

=> người thuận tay phải có KG AA hoặc Aa. Người thuận tay trái có KG aa.

a. Có 3 trường hợp:

- P: AA x AA ---> 100% AA (con thuận tay phải).

- P: AA x Aa ---> 50% AA: 50% Aa (toàn bộ con thuận tay phải).

-P: Aa x Aa ---> 1AA: 2Aa: 1aa (Con thuận tay phải với xác suất 3/4. con thuận tay trái với xác suất 1/4).

b. Bố thuận tay trái có KG aa => nếu muốn chắc chắn con thuận tay phải KG Aa thì mẹ phải thuận tay phải KG AA.

c. Bố mẹ đều thuận tay trái KG aa thì ko thể sinh con thuận tay phải vì ko có gen A.

Bình luận (1)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 16:20

a.

Cơ chế phát sinh thể dị bội:

n x (n + 1) -> 2n + 1

n x (n - 1) -> 2n - 1

n x (n - 2) -> 2n - 2

b.

Số lượng NST trong bộ NST

2n + 1 = 9

2n - 1 = 7

2n - 2 = 6

 

 

Bình luận (0)
nunehhh

I-Lí thuyết

1.Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền ở người?

2.Có quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái, quan niệm đó đúng hay sai ? Vì sao?

3.Việc sinh con trai hay con gái là do bố hay mẹ quyết định vì sao?

4.Người ta vận dụng mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình vào thực tiễn như thế nào?

5.Tại sao đột biến gen lại gây hại cho bản thân sinh vật.

6.Tại sao đột biến cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật

7.Hãy cho 4 VD trong thực tiễn về các giống cây trồng được tạo ra do chủ động gây đột biến mang lại hiệu quả kinh tế cao

II-Bài tập.

1.Cho giao phấn 2 cây cà chua thu được F1 gồm 350 cây quả đỏ và 119 cây quả xanh. Hãy xác định kiểu hình của hai câu cà chua bố mẹ

2.Ở người thuận tay phải trội hoàn toàn so với thuận tay trái. Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai

3.Cho một đoạn gen có X=600 nucleotit, T=2/3 số X

  a)Tính chều dài của đoạn gen

  b)Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nucleotit của đoạn gen trên 

  c)Do tác nhân phóng xạ gen nên bị đột biến có số nucleotit loại xitozin là 595 và số nucleotit loại timin vẫn giữ nguyên. Hãy cho biết đây là dạng đột biến nào ? Chiều dài của gen dột biến có gì khác ban đầu?

  d)Do sốc nhiệt gen nên bị đột biến có số nucleotit loại xitozin là 610 và số nucleotit loại timin vẫn giữ nguyên. Hãy cho biết đây là dạng đột biến nào? Chiều dài của gen loại đột biến có gì khác với gen ban đầu

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 13:44

Phần bài tập: 

Bài 1:

 F1 gồm 350 cây quả đỏ và 119 cây quả xanh -> F1 tỷ lệ 3 : 1 = 4 tổ hợp

P: Aa x Aa (quả đỏ x quả đỏ)

GP: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

(3 quả đỏ : 1 quả xanh)

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 3 tháng 1 lúc 13:48

Bài 3:

X = G = 600 nu

A = T = 600 . 2/3 = 400 nu

a.

L = 1000 . 3,4 = 340 Ao

b.

%A = %T = 400 : 2000 = 20%

%G = %X = 600 : 2000 = 30%

c.

Do tác nhân phóng xạ gen nên bị đột biến có số nucleotit loại xitozin là 595 và số nucleotit loại timin vẫn giữ nguyên.

=> Đây là dạng đột biến mất 5 cặp G - X

Chiều dài của gen đột biến giảm so với gen ban đầu

d.

Do sốc nhiệt gen nên bị đột biến có số nucleotit loại xitozin là 610 và số nucleotit loại timin vẫn giữ nguyên.

-> Đây là dạng đột biến thêm 10 cặp G - X 

Chiều dài của gen loại đột biến tăng so với gen ban đầu

Bình luận (0)
Loading...