Đề kiểm tra cuối kì II: đề 2

Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 18 tháng 10 2020 lúc 15:59

Nồng độ dung dịch 60%

\(C\%=\frac{m_{NaCl}}{m_{ddNaCl60\%}}.100\%=60\%\Rightarrow m_{ddNaCl60\%}=\frac{5}{3}.m_{NaCl}\)

Nồng độ dung dịch 20%

\(C\%=\frac{m_{NaCl}}{m_{ddNaCl20\%}}.100\%=\frac{m_{NaCl}}{300}.100\%=20\%\Rightarrow m_{NaCl}=60\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddNaCl60\%}=\frac{5}{3}.60=100\left(g\right)\)

Khối lượng nước cần thêm vào

\(m_{H_2O}=300-100=200\left(g\right)\)

Check lại thử nha:3

\(\Rightarrow m_{ddNaCl60\%}=\frac{5}{3}.60=100\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 29 tháng 8 2020 lúc 10:34

Cu+2H2SO4-to>CuSO4+SO2+2H2O

0,15-----------------------------0,15

CuO+2H2SO4-to>CuSO4+2H2O

n SO2=3,36\22,4=0,15 mol

=>mCu=0,15.64=9,6g

=>m CuO=11,4g

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 6 tháng 7 2020 lúc 12:59

Nếu hk2 điểm trung bình hóa mình dưới 6,5đ nhưng điểm cả năm thì trên 6,5đ thì có được học sinh giỏi không ạ !?? ( các môn khác đủ tiêu chuẩn rồi)

---

Nếu em có điểm TB các môn 8.0 trở lên, hạnh kiểm tốt, 2 môn toán văn có 1 trong 2 môn đó 8.0 trở lên, môn thể dục Đạt thì em sẽ được giỏi nha!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 29 tháng 6 2020 lúc 20:31

Quy đổi hỗn hợp X về hỗn hợp hai chất FeO và Fe2O3 với số mol là x, y

Ta có:

Có: x + 3y = 0,05 và 72x +160y = 3,04

⇒ x = 0,02mol; y = 0,01mol

Vậy VSO2 = 0,01 . 22,4 = 0,224 lít hay 224ml

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 29 tháng 6 2020 lúc 17:48

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 ( đktc ) vào 120ml dd NaOH 1M. Dd thu đc chứa chất nào sau đây?

A. Na2SO3 và NaOH dư

B. Na2SO3 và NaHSO3

C. NaHSO3

D. Na2SO3

---

nSO2= 0,1(mol)

nNaOH= 0,12.1=0,12(mol)

Ta có: 1< nNaOH/ nSO2 (0,12/0,1=1,2) <2

=> Sản phẩm thu được là hỗn hợp 2 muối NaHSO3 và Na2SO3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 26 tháng 6 2020 lúc 22:20

Không có mô tả ảnh.

Bình luận (0)
Trần Thanh Phương
Trần Thanh Phương 27 tháng 6 2020 lúc 20:33

Câu 3:

CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O

nO2 = 2nCO2 = 2nCH4 = 0,5 ( mol )

-> VO2 = 11,2 ( lit ); VCO2 = 5,6 ( lit )

Câu 5:

2C2H5OH + 2Na -> 2C2H5ONa + H2

n muối = nC2H5OH = 13,8/46 = 0.3 ( mol ) -> m muối = 20,4 (g)

nH2 = 1/2 nC2H5OH = 0,15 ( mol ) -> m H2 = 0,3 (g)

Bình luận (0)
QEZ
QEZ 26 tháng 6 2020 lúc 22:54

dễ quá, chẳng bù đề trg tui

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN