Đề kiểm tra cuối học kì II

Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Anh Thư 12 tháng 4 2018 lúc 16:12

cô ơi cho em xin đề hóa thi vào lp chuyên

Bình luận (2)
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Anh Thư 12 tháng 4 2018 lúc 16:28

cô ơi đề ktra lp9 sao link vào là của lp8 ạ

Bình luận (0)
Linh Phương
Linh Phương 12 tháng 4 2018 lúc 18:42

Cô ơi cô có thể ra đề thi hóa 10 chuyên đc k ạ?

Bình luận (2)
Như Khương Nguyễn
Như Khương Nguyễn 18 tháng 10 2017 lúc 22:06

D đúng vì

Quỳ tím chuyển xanh loại A , C

Cu(OH)2 màu xanh lam loại B

PTHH :

HCOOC2H5 + 2Ag(NH3)2OH --> NH4OCOOC2H5 + 2Ag + 3NH3 + H2O

C5H11O5-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH --> C5H11O5-COONa + Cu2O + 3H2O

C6H5-NH2 + 3Br2 --> C6H2Br3NH2 + 3HBr.

nhớ sơ sơ pt :)) tham khảo mạng 1 cái pt khỏi cần GP cx đc :D

Bình luận (4)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 18 tháng 10 2017 lúc 22:30

CTHH của lysin đây bạn

C6 H14 N2O2

Mình chỉ viết đc thế thôi còn gọn hơn thì chịu bạn à

Bình luận (3)
Ngô Thanh Sang
Ngô Thanh Sang 19 tháng 10 2017 lúc 16:12

Đáp án D nhé bạn. Etyl fomat HCOOC2H5 tác dụng với dung dịch AgNO3 là HCOOC2H5 + 2Ag(NH3)2OH = NH4OCOOC2H5 + 2Ag + 3NH3 + H2O Lysin (H2N-(CH2)4-CH-NH2-COOH) do có hai gốc -NH2 làm quỳ chuyển xanh Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường Cu(OH)2 bị hòa tan, dung dịch tạo thành có màu xanh lam: 2C6H12O6 + Cu(OH)2 = 2C6H11O6Cu + 2H2O Anilin tác dụng với nước Brom theo phản ứng thế: C6H5NH2 + 3Br2 => C6H4Br3N

Bình luận (0)
Loading...