Đề kiểm tra cuối học kì II - Địa lí 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKII

MÔN ĐỊA LÍ 8 – NH 2017 – 2017

I. LÝ THUYẾT:

Câu 1: Chứng minh biển Việt Nam có tài nguyên phong phú? Tài nguyên của vùng biển nước ta tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế nào? Vì sao phải bảo vệ môi trường biển?

Câu 2: Dựa vào Atlat địa lí VN: Xác định những ngọn núi, những con sông lớn ở nước ta chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 3: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta? Tại sao nói: đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình VN.

Câu 4: So sánh sự khác nhau giữa địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc?

Câu 5: Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Nêu những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại?

Câu 6: Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Câu 7: Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa?

Câu 8: Trong mùa gió Đông Bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Câu 9: Sông ngòi nước ta có những đặc điểm chung nào? Nêu giá trị của sông ngòi? Giải thích vì sao phần lớn sông ngòi nước ta lại nhỏ, ngắn và dốc?

Câu 10: Những nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? Nêu những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước sông?

II. BÀI TẬP:

Câu 1: Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu các loại đất chính ở Việt Nam

Các loại đất

Tỉ lệ (%)

- Đất feralit đồi núi thấp.

- Đất mùn núi cao.

- Đất phù sa.

65,0

11,0

24,0

a. Em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta.

b. Từ đó rút ra nhận xét về tỉ lệ các loại đất ở nước ta?

Câu 2: Cho bảng số liệu sau:

Lượng mưa (mm) và lưu lượng (m3/s) theo các tháng trong năm của lưu vực sông Gianh

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa(mm)

50,7

34,9

47,2

66,0

104,7

170,0

136,1

209,5

530,1

582,0

231,0

67,9

Lưu lượng(m3/s)

27,7

19,3

17,5

10,7

28,7

36,7

40,6

58,4

185,0

178,0

94,1

43,7

a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Gianh.

b. Qua biểu đồ đã vẽ, nhận xét về chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Gianh.

Câu 3 : Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét về mùa lũ trên các lưu vực sông ở nước ta và giải thích vì sao?

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Các sông ở Bắc Bộ

+

+

++

+

+

Các sông ở Trung Bộ

+

+

++

+

Các sông ở Nam Bộ

+

+

++

+

Ghi chú: ++: tháng lũ lên cao nhất

Câu 4: Cho bảng số liệu sau:

Độ che phủ rừng của nước ta qua các năm (đơn vị %)

Năm

1943

1983

2005

2011

Tổng diện tích rừng

43,3

21,8

38,5

40,9

a. Vẽ biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2011.

b. Hãy nhận xét sự thay đổi diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2011? Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng?

Được cập nhật 5 tháng 8 lúc 21:06 3 câu trả lời

Câu 1: Gió mùa đông bắc thổi vào nước ta làm cho thời tiết khí hậu của miền Bắc:

A.rất lạnh, nhiệt độ trung bình tháng nhiều nơi dưới 15 độ C

B.Đầu mùa lạnh ẩm, cuối mùa khô hanh

C. Lạnh buốt,mưa rất nhiều

D.không lạnh lắm và có mưa

Câu 2: địa hình miền tây bắc và bắc trung bộ có địa điểm là:

A.đồi núi thấp và đồng bằng mở rộng

B.có các cao nguyên đá vôi nhỏ

C.các mạch núi lan ra sát biển, ven với đồng bằng chân núi

D. Các dãy núi chạy hướng Đông Bắc Tây Nam

Câu 3: Trong thái bình dương, biển đông là biển lớn thứ:

A.1

B.2

C.3

D.4

Câu 4: việc khôi phục và phát triển vốn rừng miền tây bắc và bắc trung bộ là khâu then chốt để đảm bảo cuộc sống của nhân dân miền vững nhất là:

A.các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển cửa sông

B.bảo vệ và nuôi dưỡng các hệ sinh thái đầm phá

C.việc phát triển rừng phi lao ngăn chặn nạn cát bay cát chạy ven biển

D.tại các vùng núi cao đầu nguồn như Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn

Câu 8: Dãy núi nào ở miền tây bắc và bắc trung bộ có đủ các vành đai khí hậu sinh vật từ nhiệt đới chân núi tới ôn đới núi cao

A.Trường Sơn Bắc

B. Hoành Sơn

C.Hoàng Liên Sơn

D.Bạch Mã

1 câu trả lời

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi câu 0,25 điểm)

1) Điểm thất thường của khí hậu Việt Nam

a. Chế độ nắng và chế độ mưa

b. Năm rét sớm năm rét muộn, năm mưa lớn năm khô hạn, năm ít bão năm nhiều bão

c. Câu a đúng, câu b sai

d. Cả a, b đúng

2) Ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp của nhân dân ta

a. Mưa nhiều, nắng nhiều nên có thể tăng vụ , thâm canh, xen canh, đa canh thuận lợi

b. Sâu bệnh phát triển dễ dàng quanh năm có hại cho cây trồng

c. Câu a đúng, b sai

d. Câu a, b đúng

3) Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau

a. Rừng trồng thuần chủng theo nhu cầu người trồng

b. Rừng tự nhiên nhiều chủng loại sống xen kẻ

c. Rừng trồng thu lợi nhuận nhiều hơn rừng tự nhiên

d. Cả a, b đúng

4) Thiên nhiên Việt Nam có 4 tính chất nổi bật, trong đó tính chất chủ yếu là:

a. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

b. Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo

c. Tính chất đồi núi

d. Tính đa dạng và phức tạp

5) Vị trí và phạm vi lãnh thổ Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

a. Khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ

b. Khu đồi núi hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng duyên hải

c. Thuộc hữu ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ

d. Thuộc đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ

6) Hãy cho biết nhóm đất nào chiếm diện tích nhiều nhất của Việt Nam :

a. Đất mùn núi cao

b. Đất feralit đồi núi thấp

c. Đất chua mặn, đất phèn

d. Đất phù sa.

7) Vùng đồi núi Đông Bắc nước ta có những đặc điểm:

a. Có nhiều dãy núi cao, sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song

b. Vùng đồi núi thấp, nổi bật với những cánh cung lớn, địa hình cacxtơ tạo nên cảnh quan đẹp

c. Vùng cao nguyên rộng lớn, đất đỏ badan, xếp thành từng tầng

d. Vùng núi thấp, hai sườn núi không cân xứng, có nhiều nhánh núi nằm ngang

8) Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến

a. 8 ° 23' B - 23 ° 23' B

b. 8 ° 34' B - 23 ° 23' B

c. 8 ° 34' N - 23 ° 30' B

d. 8 ° 23' B - 23 ° 23' N

9) Đặc điểm nào của vị trí địa lý tự nhiên tạo nên sự đa dạng sinh học ở nước ta.

a. Vị trí nội chí tuyến và vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á.

b. Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển.

c. Vị trí cầu nối giữa đất liền - biển và vị trí giao lưu của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

d. Vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á.

10) Vì sao các sông ngòi nước ta lại ngắn và dốc?

a. Địa hình nước ta ¾ là đồi núi

b. Đất nước ta hẹp ngang lại nằm sát biển

c. Các dãy núi chạy dài ra đến biển

d. Tất cả các lí do trên đúng

11) Sông có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống và sản xuất của nhiều quốc gia Đông Nam Á là :

a. Sông Mê-Kông

b. Sông Mê-Nam

c. Sông Hồng

d. Cả 3 sông trên

12) Nước ta có bao nhiêu hệ thống sông lớn?

a. 9

b. 2360

c. 3260

d. 4300

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.