Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1

B.Thị Anh Thơ
23 tháng 6 2020 lúc 20:08

Trong các ĐV sau , loài có hình thức sinh sản vô tính :

Thủy tức , giun đất , giun đũa , tôm sông , cá chép , trai sông , trùng biến hình , san hô , thằn lằn bóng đuôi dà , chim bồ câu , thỏ , trùng rồi xanh

Bình luận (0)
Lưu Đoàn
20 tháng 3 lúc 21:18

trùng roi xanh, trùng biến hình, san hô

 

Bình luận (0)
Tô Mai Phương
27 tháng 4 2020 lúc 15:01

1. Thoái hóa là hiện tượng đời con sinh ra có những tính trạng kém so với đời bố mẹ.

VD: Thoái hóa do giao phối gần ở gà, đời con sinh ra bị dị dạng

2. Nguyên nhân: Do khi giao phối gần ( cận huyết) hay tự thụ phấn thì tỉ lệ thể đồng hợp cao hơn nên dễ biểu hiện ra tính trạng xấu.

Cách hạn chế thoái hóa giống:

- Trong trồng trọt:

+ Sử dụng các biện pháp nhân giống vô tính bằng chiết, ghép, giâm cành khi có sẵn ưu thế lai.

+ Dùng phương pháp lai khác dòng khác dòng

- Trong chăn nuôi: Dùng phép lai kinh tế ( lai cặp bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau)

Bình luận (0)
Đạt Trần Thọ
24 tháng 2 2020 lúc 20:37

Mấy câu này có trong sách và trên internet hết nha

Nếu bạn cần thì cmt dưới mai làm giúp cho

Bình luận (0)
Takahashi Eriko Mie
28 tháng 4 2019 lúc 16:44

1. Thằn lằn bóng

2. khứu giác

3. Lưỡng cư

4. Ruột khoang

6.

Ưa sống ở những nơi khô ráo và thích phơi nắng.

- Có tập tính bò sát thân và đuôi vào đất

- Bắt mồi về ban ngày, chủ yếu là sâu bọ

- Trú đông trong các hang đất khô

7. - Có lông mao

- Tim 4 ngăn 2 vòng tuần hoàn

- Răng phân hoá

- Đẻ con

- ĐVHN

Bình luận (0)
Thời Sênh
18 tháng 2 2019 lúc 20:24

Kí sinh nội bào là vi khuẩn, vi rút kí sinh bên trong tế bào

( Nội : trong , bào : tế bào )

Bình luận (1)
Kiêm Hùng
18 tháng 2 2019 lúc 20:36

Kí sinh nội bào là sự kí sinh của các vi khuẩn trong các tế bào của cơ thể

Bình luận (1)
Thục Trinh
30 tháng 1 2019 lúc 18:19

1. - Ếch đồng có các đặc điểm thích nghi với đời sống vừa trên cạn vừa dưới nước như:
+ Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước (giúp bơi nhanh, giảm sức cản của nước) (thích nghi với đời sống ở nước)
+ Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu (mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để thở vừa để ngửi) (giúp quan sát được và có thể lấy oxi để thở khj ở dướj nước) (thích nghi với đời sống ở nước)
+ Da trần, phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí (giúp giảm ma sát khj bơj) (thích nghi với đời sống ở nước)
+ Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ (giúp nhìn tinh, nghe rõ) (thích nghi với đời sống ở cạn)
+ Chi năm phần có ngón chja đốt, linh hoạt (giúp dễ cử động) (thích nghi với đời sống ở cạn)
+ Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt) (để bơi) (thích nghi với đời sống ở nước)

2. - Da khô, có vảy sừng bao bọc giảm sự thoát hơi nước.
- Cổ dài phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
- Mắt có mi cử động, có nước mắt bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô.
- Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.
- Thân, đuôi dài động lực chính của sự di chuyển.
- Bàn chân có 5 ngón có vuốt tham gia di chuyển trên cạn.

3. Đặc điểm chung:

- Môi trường sống: đa dạng

- Vảy: Vảy sừng khô, da khô

- Cổ: dài

- Vị trí màng nhĩ: nằm trong hốc tai

- Cơ quan di chuyển: chi yếu, có vuốt sắc nhọn

- Hệ hô hấp: phổi có nhiều vách ngăn

- Hệ tuần hoàn: 3 ngăn có vách ngăn hụt, máu pha

- Hệ sinh dục: có cơ quan giao phối

- Trứng: có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc

- Sự thụ tinh: thụ tinh trong

- Nhiệt độ cơ thể: biến nhiệt

4. Giống: Đều có tuyến nước mắt, mắt có mi.

Khác:

Ếch Thằn lằn
Da trần ẩm ướt Da khô có vảy sừng bao bọc
Cổ ngắn, thân ngắn không đuôi Cổ dài, thân dài, có đuôi
Tai có màng nhĩ lộ ra ngoài Tai có màng nhĩ ở hai hốc tai trên đầu
Hai chi trước ngắn, hai chi sau dài, có màng bơi Chi năm ngón, có vuốt

Bình luận (0)
Trần Diệu Linh
30 tháng 1 2019 lúc 19:55

1.

+ Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước ---> giúp bơi nhanh, giảm sức cản của nướcthích nghi với đời sống ở nước
+ Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu (mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để thở vừa để ngửi) --> giúp quan sát được và có thể lấy oxi để thở khj ở dướj nước(thích nghi với đời sống ở nước)
+ Da trần, phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí -->giúp giảm ma sát khj bơj (thích nghi với đời sống ở nước)
+ Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ --> giúp nhìn tinh, nghe rõ(thích nghi với đời sống ở cạn)
+ Chi năm phần có ngón chja đốt, linh hoạt ->giúp dễ cử động (thích nghi với đời sống ở cạn)
+ Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt) --> để bơi (thích nghi với đời sống ở nước)

Câu 2:

stt đặc điểm cấu tạo ngoài ý nghĩa thích nghi
1 da khô,có vảy sừng bao bọc ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể
2 có cổ dài phát huy vai trò của các giác quan nằm trên đầu,dễ dàng bắt mồi
3 mắt có mi cử động có nước mắt bảo vệ mắt,có nước mắt để màng mắt không bị khô
4 màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu bảo vệ màng nhĩ,hướng các dao độngâm thanh vào màng nhĩ
5 thân dài,đuôi rất dài động lực chính của sự di chuyển
6 bàn chân có năm ngón,có vuốt tham gia di chuyển trên cạn

.....

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
31 tháng 1 2019 lúc 19:05

1.

Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước:

- Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước →→ giảm sức cản của nước khi bơi.

- Da trần phủ chất nhầy và ẩm dễ thấm khí →→giúp hô hấp trong nước.

- Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón →→ tạo thành chân bơi để đẩy nước.

Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn:

- Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu (mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để ngửi vừa để thở)→→ dễ quan sát.

- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ →→ bảo vệ mắt, giữ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh trên cạn.

- Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt →→ thuận lợi cho việc di chuyển.

2.

- Da khô, có vảy sừng bao bọc →→ giảm sự thoát hơi nước
- Cổ dài →→ phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng
- Mắt có mi cử động, có nước mắt →→ bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô
- Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu →→ bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ.
- Thân, đuôi dài →→ động lực chính của sự di chuyển
- Bàn chân có 5 ngón có vuốt →→ tham gia di chuyển trên cạn

3.

Đặc điểm chung:
- Là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn đời sống ở cạn
- Hô hấp bằng phổi, có nhiều vách ngăn
- Da khô, có vảy sừng bao bọc. Cổ dài, chi yếu có vuốt sắc
- Màng nhĩ nằm trong hốc tai
- Tim 3 ngăn (1 tâm thất có vách hụt, 2 tâm nhĩ) có 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha
- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ trắng, trứng có vỏ dai hoặc đá vôi bao bọc.

4.

Thằn lằn Ếch đồng
-Da khô có vảy sừng bao bọc -Da trần ẩm ướt
-Cổ dài,thân dài,có đuôi -Cổ ngắn,thân ngắn,không đuôi
-Mắt có mi cử động được có nước mắt -Mắt có mi cử động được có nước mắt
-Tai có màng nhĩ nằm trong hốc tai ở 2 bên đầu -Tai có màng nhĩ nằm lộ ra ngoài
-Chi 5 ngón ngắn,yếu có vuốt -Hai chi trước ngắn hai chi sau dài có màng bơi
Bình luận (0)
Thảo Phương
19 tháng 1 2019 lúc 15:02

- Bộ xương khung nâng đỡ cơ thể và là nơi bám của cơ giúp cho sự di chuyển của ếch, trong đó phát triển nhất là cơ đùi và cơ bắp chân giúp ếch nhảy và bơi.
- Da ẩm có hệ mao mạch dày đặc dưới da làm nhiệm vụ hô hấp.
- Lưỡi ếch có cấu tạo đặc biệt nên có thể phóng ra bắt mồi.
- Ếch có 4 chân, chân sau lớn khoẻ, có màng để nhảy và bơi.
- Mắt ếch lồi, to có trợ giúp rất lớn để định vị con mồi (nhất là đối với những con ếch trưởng thành có thể sống trên cạn).
- Ếch còn có 2 màng nhĩ tròn to ở 2 bên kế gần vị trí mắt để nghe ngóng.

Bình luận (0)
Thư Đinh
18 tháng 1 2019 lúc 20:52

Những đặc điểm thích nghi với đời sống trên cạn thể hiện ở cấu tạo trong của ếch:
- Bộ xương khung nâng đỡ cơ thể và là nơi bám của cơ giúp cho sự di chuyển của ếch, trong đó phát triển nhất là cơ đùi và cơ bắp chân giúp ếch nhảy và bơi.
- Da ẩm có hệ mao mạch dày đặc dưới da làm nhiệm vụ ho hap
- Miệng có lưỡi có hể phóng ra bắt mồi.

hiha

Bình luận (2)
Hải Đăng
26 tháng 4 2018 lúc 20:22

Câu 1:

Các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nước và thải C02 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên.

Câu 2:

Vì ếch hô hấp bằng da là chủ yêu, nếu sống xa nơi ẩm ướt và nguồn nước da ếch sẽ khô, cơ thể mất nước ếch sẽ có nguy cơ bị chết.

Câu 3:

Đa sô" loài chim kiếm mồi vào ban ngày còn đa số lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ, nên bổ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày.

Câu 4:

Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có nhửng bộ phận phát triển hơn so với xương ếch. ơ thằn lằn đốt sống thân mang xương sườn, một sô kết hợp với xương mó ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp, cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng. Đốt sống đuôi dài, đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự di chuyển trên cạn.

Bình luận (0)
Thời Sênh
21 tháng 4 2018 lúc 7:27

XEM THÊM TẠI https://hoc24.vn/hoi-dap/question/228269.html

STT Tính chất của phản xạ Hoạt động học tập
1

Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện (có liên quan đến kích thích không điều kiện)

X
2 Được hình thành trong đời sống cá thể (qua rèn luyện) X
3 Dễ mất khi không được củng cố X
4 Có tính chất cá thể và không di truyền được X
5 Số lượng không hạn định X
6 Hình thành đường liên hệ tạm thời X
7 Trung ương thần kinh ở vỏ não X
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN