Đề kiểm tra 15 phút - đề 1

Nhi Tuyết
Nhi Tuyết 8 tháng 11 2020 lúc 19:05

anh chị jup đi ạ sắp nộp r :<

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 8 tháng 11 2020 lúc 20:01

Số lượng tinh trùng tạo ra là:

103.4=412 (tinh trùng)

*Vì 1 tinh bào bậc 1 cho 4 tinh trùng*

Bình luận (0)
Cherry Trần
Cherry Trần 8 tháng 11 2020 lúc 20:24

số tinh trùng tạo ra là: tinh trùng=4 x tbb1=4 x 103=412 (tinh trùng) chúc bạn học tốt ok

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 15:12

Qui ước: Hạt dài A >> hạt tròn a

Lai 2 giống lúa gật dài ko thuần chủng:

P: Aa x Aa

GP: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F1: 1AA : 2Aa : 1aa (3 dạt dài : 1 hạt tròn)

Cho lúa hạt dài lai phân tích

TH1: AA x aa -> 100% Aa

TH2: Aa x aa -> 50%Aa : 50%aa

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 14:19

a. Qui ước quả đỏ: A >> quả vàng: a

SĐL

P: AA x aa

GP: A x a

F1: Aa (100% quả đỏ)

F1 x F1: Aa x Aa

GF1: (1A : 1a) x (1A : 1a)

F2: 1AA : 2Aa : 1aa (75% quả đỏ : 25% quả vàng)

b. Quả đỏ (AA, Aa) lai với quả vàng (aa) có 2 trường hợp xảy ra:

TH1: AA x aa -> 100%Aa

TH2: Aa x aa -> 50% Aa : 50%aa

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 17 tháng 8 2020 lúc 10:45

Hỏi đáp Sinh họcHỏi đáp Sinh họcHỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)
G-Dragon
G-Dragon 3 tháng 11 2020 lúc 21:12

Trong SGK có hết đấy , lật sách ra mà chép

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 4 tháng 11 2020 lúc 10:13

Đề kiểm tra 15 phút - đề 1Đề kiểm tra 15 phút - đề 1Đề kiểm tra 15 phút - đề 1Đề kiểm tra 15 phút - đề 1

Bình luận (0)
Van Khuyen Nguyen
Van Khuyen Nguyen 30 tháng 10 2020 lúc 13:38

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân:

- Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện.

- Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.

- Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

Bình luận (0)
Van Khuyen Nguyen
Van Khuyen Nguyen 30 tháng 10 2020 lúc 13:44

Diễn biến của NST trong quá trình giảm phân:

- Giảm phân 1:

Kì đầu 1: NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn. Các cặp NST kép trong cặp tương đồng bắt cặp theo chiều dọc, tiếp hợp với nhau và trao đổi chéo xảy ra giữa hai cromatit không cùng chị em. Cuối kì đầu hai NST kép tách nhau ra.

Kì giữa 1: NST tiếp tục co xoắn cực đại. Các cặp NST tương đồng tập trung và thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau 1: Các cặp NST kép tương đồng di chuyển độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.

Kì cuối 1: Sau khi di chuyển về hai cực của tế bào NST bắt đầu dãn xoắn.

Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

- Giảm phân 2

Kì đầu 2: NST bắt đầu đóng xoắn.

Kì giữa 2: NST kép co xoắn cực đại và tập trung 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau 2: NST tách nhau tại tâm động và phân li về hai cực tế bào.

Kì cuối 2: NST dãn xoắn. Tạo ra hai tế bào con.

Kết quả: Từ 1 tế bào có n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST n đơn

Bình luận (0)
Van Khuyen Nguyen
Van Khuyen Nguyen 30 tháng 10 2020 lúc 13:46

-Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P, làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp.

-Biến dị tổ hợp được xuất hiện trong các hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 14:22

Protein bậc 3 và 4 thể hiện bản chất sinh học

Vì: Tính đặc trưng của prôtêin được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 (cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin), bậc 4 (số lượng và số loại chuỗi axit amin).

Bình luận (0)
Van Khuyen Nguyen
Van Khuyen Nguyen 17 tháng 8 2020 lúc 10:45

Lên mạng tìm có đầy mà bạn :V

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 14:23
https://i.imgur.com/TLgqhUv.png
Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 8 2020 lúc 13:25

Số lượng nu tự do môi trường cung cấp cho phân tử ADN trên nhân đôi 3 lần:

N(mt)= N.(23-1)= 3000.(23-1)= 21000(Nu)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 4 2020 lúc 14:44

Để tạo được ưu thế lai cao nhất ở F1 thì bố mẹ phải thuần chủng :

P : AABBDD x aabbcc

P : AABBdd x aabbDD P : AAbbDD x aaBBdd

P : aaBBdd x AAbbDD

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN