Đề kiểm tra 1 tiết học kì II - Địa lí lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cho e hỏi lẹ lên r ngày mai lớp trưởng kiểm tra vở Đề Cương

Câu 1:Hiện tượng mây, mưa trên Trái Đất được tạo thành bởi yếu tố nào?

A:Khí ô xi

B:Khí nito

C:Hơi nước

D:Khí các bon

Câu 2:Loại khí nào liên quan trực tiếp đến sự hô hấp của con người và sinh vật?

A:Khí ôxi

B:Khí nitơ

C:Khí Các Bon

D:Khí hiđrô

Câu 3:Tầng ô đôn có tác dụng gì?

A:Ngăn cản ánh sáng

B:Ngăn cản nhiệt độ

C:Ngăn cản sao băng

D:Ngăn cản tia tử ngoại

Câu 4:Hình thành trên đất liền, có tính chất tương đối khô là khối khí

A:Nóng

B:Lạnh

C:Lục địa

D:Hải dương

Câu 5:Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của thời tiết?

A:Mây, mưa

B:Sấm, chớp

C:Gió, bão

D:Ngày, đêm

Câu 6:Cách đó nhiệt độ không khí nào sau đây là đúng?

A:Để trực tiếp trên mặt đất.

B:Trong bóng râm, cách mặt đất 2m.

C:Ngoài trời nắng, sát với mặt đất

D:Nơi mát mẻ, cách mặt đất 1m

Câu 7:Nguyên nhân sinh ra khí áp là do

A:Trái Đất có lực hút

B:Trái Đất có nhiệt độ

C:Không khí có trọng lượng

D:Trái Đất có biển và đất liền

Câu 8: Dụng cụ đo khí áp là

A:Khí áp kế

B:Nhiệt kế

C:Lực kế

D:Ẩm kế

Câu 9:Nhận định nào sau đây là đúng?

A:Các đai áp cao hình thành ở vùng vĩ độ cao

B:Các đai áp thấp hình thành ở vùng vĩ độ cao

C:Các đai áp thấp và áp cao đan xen với nhau

D:Các đai áp cao hình thành ở vùng xích đạo

Câu 10:Trên bề mặt Trái Đất có 3 loại gió chính là Tín Phong, Tây ôn đới và

A:Tây Nam

B:Đông Nam

C:Đông cực

D:Đông Bắc

Câu 11: Loại gió thổi chủ yếu trong đới khí hậu nhiệt đới là gì?

A:Tín phong

B:Tây nam

C:Tây ôn đới

D:Đông cực

Câu 12:Hiện tượng gió thổi vòng tròn gọi là

A:Hoàn lưu khí quyển

B:Sự đi chuyển của không khí

C:Hoàn lưu khí áp

D:Các khối khí chuyển động

Câu 13:Để đó lượng mưa ở một địa phương, người ta dùng một dụng cụ đo là

A:Ẩm kế

B:Nhiệt kế

C:Khí áp kế

D:Vũ kế

Câu 14:Hiện tượng mưa trên Trái đất là nhờ trong không khí có

A:Mây

B:Nước

C:Hơi nước

D:Sương

Câu 15:Khí không khí đã chứa được lượng hơi nước tối đa, ta nói là

A:Không khí đã bão hòa hơi nước

B:Trời nhiều mây sắp đổ mưa

C:Không khí chứa nhiều độ ẩm

D:Bầu trời chứa nhiều hơi nước

Câu 16:Để đo lượng mưa ở một địa phương, người ta dùng một dụng cụ đo là

A:Ẩm kế

B:Nhiệt kế

C:Khí áp kế

D:Vũ kế

Câu 17:Các vĩ tuyến có số độ 23°27 Bắc và 23°27 Nam là đường

A:Xích đạo

B:Chí tuyến

C:Vòng cực

D:Cực

Câu 18:Các đường vĩ tuyến có số độ 66°33 Bắc và 66°33 Nam là

A:Xích đạo

B:Chí tuyến

C:Vòng cực

D:Cực

Câu 19:Trên bề mặt Trái đất có bao nhiêu đới khí hậu?

A:2

B:3

C:4

D:5

Câu 20:Sông là gì?

A:Là dòng chảy của nước từ nơi địa hình cao về nơi địa hình thấp.

B:Là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trêm bề mặt lục địa

C:Là khoảng nước động tương đối rộng và sâu trong đất liền

D:Là một dòng nướ chảy thường xuyên trên bề mặt lục địa.

Câu 21:Hai hệ thống sông lớn nhất Việt Nam là

A:Sông Hồng và sông Cửu Long

B:Sông Hồng và sông Đồng Nai

C:Sông Thái Bình và sông Cửu Long

D:Sông Thái Bình và sông Đồng Nai.

Viết nhiêu đó thôi mõi tay lắm hôm sau làm tiếp!!

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.