Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 9

Cần người kèm hóa
Cần người kèm hóa 30 tháng 12 2020 lúc 15:57

1.

+Vì để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân ở vùng trung du miền núi bắc bộ thì ta phải khai thác các thế mạnh của vùng như : khai thác khoáng sản, thủy năng, khai thác và chế biến lâm sản trồng các cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn và phát triển về du lịch sinh thái

+trong điều kiện địa hình đồi núi, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nếu khai thác mà chúng ta không chú trọng vào tài nguyên thiên nhiên sẽ làm chop các nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, môi trường bị suy thoái, làm hạn chế việc phát triển kinh tế và đời sống các dân tộc

+trong thực tế việc khai thác nhiều tài nguyên không hợp lí trước kia (đất trồng, nguồn nước, khoáng sản, rừng,...)đã làm cho các tài nguyên bị suy giảm gây ra các thiên tai (lũ quét, sạt lở đất, khô hạn,..) và đang có chiều hướng gia tăng gây thiệt hại lớn đến đời sông và sản suất của nhân dân

 

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu Giáo viên 29 tháng 12 2020 lúc 17:15

- Rừng đầu nguồn góp phần hạn chế các thiên tai lũ quét, sạt lở đất, xói mòn rửa trôi vùng đồi núi cũng như ngập úng ở vùng đồng bằng phía đông.

- Rừng ven biển có vai trò chắn sóng chắn cát.

- Bảo vệ nguồn nước ngầm cho vùng, cân bằng sinh thái, đặc biệt đối với các tỉnh cực Nam Trung Bộ đang có nguy cơ hoang mạc hóa mở rộng (Ninh Thuận, Bình Thuận) vì thiếu mước vào mùa khô.

- Góp phần bảo vệ nguồn lâm sản quý, các loài sinh vật trong rừng.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN