Đề kiểm tra 1 tiết - đề 1 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mạch thứ nhất của một phân tử ADN gồm 300 nuclêôtit loại guanin. Theo lí thuyết, mạch thứ hai của phân tử ADN này có bao nhiêu nuclêôtit loại xitôzin?

A:900

B:300

C:600 D:150 Phần ngoại biên của hệ thần kinh giao cảm gồm:

A:các nơron trước hạch có sợi trục ngắn và các nơron sau hạch có sợi trục ngắn.

B:các nơron trước hạch có sợi trục dài và các nơron sau hạch có sợi trục ngắn. C:chuỗi hạch thần kinh nằm gần cột sống, nơron trước hạch và nơron sau hạch. D:chuỗi hạch thần kinh nằm xa cột sống, nơron trước hạch và nơron sau hạch. Những chất nào sau đây thường được bổ sung vào kem đánh răng để bảo vệ răng?

A:Lưu huỳnh và phôtpho.

B:Canxi và fluor. C:Magiê và sắt. D:Canxi và phôtpho.\ Có bao nhiêu việc làm sau đây giúp bảo vệ da?

(I). Tắm giặt thường xuyên.

(II). Rửa mặt và chân tay nhiều lần trong ngày.

(III). Tránh làm da bị xây xát hoặc bị bỏng.

(IV). Dùng tay để nặn bỏ trứng cá trên mặt.

A:1 B:2 C:3 D:4 Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần xã sinh vật?

A:Tập hợp các con sáo mỏ vàng sống trên đồng cỏ. B:Tập hợp các con cá rô phi sống trong ao nước ngọt. C:Tập hợp các con chim cánh cụt ở Nam cực. D:

Tập hợp các sinh vật sống trong rừng Cúc Phương.

1 câu trả lời

1.Khi nói về cơ chế xác định giới tính ở động vật, phát biểu nào sau đây sai? ‎

A:

Ở ếch, hợp tử mang cặp NST giới tính XY sẽ phát triển thành con ếch cái.

B:

Ở thỏ, hợp tử mang cặp NST giới tính XX sẽ phát triển thành con thỏ cái.

C:

Ở ruồi giấm, hợp tử mang cặp NST giới tính XY sẽ phát triển thành con ruồi đực.

D:

Ở gà, hợp tử mang cặp NST giới tính XY sẽ phát triển thành con gà trống.

2.Cho cây đậu Hà Lan hoa đỏ, quả không ngấn giao phấn với cây đậu Hà Lan hoa trắng, quả có ngấn, thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ, quả không ngấn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 358 cây hoa đỏ, quả không ngấn; 119 cây hoa trắng, quả có ngấn; 118 cây hoa đỏ, quả không ngấn và 38 cây hoa trắng, quả có ngấn. Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định. Phân tích kết quả lai, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I). Các cây ở thế hệ xuất phát (P) đều thuần chủng.

(II). F1 tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

(III). Các cây hoa đỏ, quả không ngấn ở F2 có tối đa 4 loại kiểu gen.

(IV). Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 :1 : 2 : 1.

3.Nhân tế bào đảm nhiệm chức năng nào sau đây?

A:

Thực hiện quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.

B:

Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, có vai trò quyết định trong di truyền.

C:

Thu gom, hoàn thiện, đóng gói và phân phối sản phẩm trong tế bào.

D:

Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.

Được cập nhật 5 tháng 3 lúc 11:38 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.