Đề kiểm tra 1 tiết chương II : Đề 2

𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
6 tháng 1 lúc 21:32

PTHH: \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\)

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{16,8}{56}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{O_2}=0,2mol\\n_{Fe_3O_4}=0,1mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe_3O_4}=0,1\cdot232=23,2\left(g\right)\\V_{O_2}=0,2\cdot22,4=4,48\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
6 tháng 1 lúc 21:26

ý b oxit sắt từ có CTHH là Fe3O4 chứ không phải Fe2O3 em nhé.

Bình luận (0)
Khánh Đan
6 tháng 1 lúc 20:57

a, PT: \(C_2H_2+\dfrac{5}{2}O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+H_2O\)

b, PT: \(4Fe+3O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
hnamyuh
5 tháng 1 lúc 20:53

a)

\(Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2\)

b),c)

Theo PTHH :

\(n_{H_2} = n_{ZnCl_2} = n_{Zn} = \dfrac{6,5}{65} = 0,1(mol)\)

Suy ra :

\(m_{ZnCl_2} = 0,1.136 = 13,6(gam)\\ V_{H_2} = 0,1.22,4 = 2,24(lít)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
3 tháng 1 lúc 22:59

Giả sử CTHH của A là: R2O.

Ta có: \(n_{R_2O}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_{R_2O}=\dfrac{11}{0,25}=44\left(g/mol\right)\)

\(\Rightarrow2M_R+16=44\)

\(\Rightarrow M_R=14\left(g/mol\right)\)

⇒ R là Nitơ.

Vậy: CTHH của A là N2O.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Norad II
26 tháng 12 2020 lúc 16:57

Fe(OH)3

Bình luận (1)
Trúc Giang
3 tháng 10 2020 lúc 10:36

Câu 2:

a, Sự tạo thành lớp mỏng màu xanh trên mâm đồng.

--> Hiện tượng hóa học do có sự biến đổi chất

b, Đót cháy rượu thu được khí cacbonic và nước.

--> Hiện tượng hóa học do có sự biến đổi chất

c, Dây sắt tán nhỏ thành đinh sắt

--> Hiện tượng vật lí vì ko có sự biến đổi chất ở đây (chỉ biến đổi về hình dạng)

d, Sắt đun nóng đỏ uốn cong và dát mỏng.

--> Hiện tượng vật lí vì ko có sự biến đổi chất ở đây (chỉ thay đổi về hình dạng)

g, Khi chiên mỡ, mỡ chảy lỏng đun mỡ tiếp mở khét

+) Khi chiên mỡ, mỡ chảy lỏng --> đây là hiện tượng vật lí vì ko có sự thay đổi chất (chỉ biến đổi về thể)

+) Khi đun tiếp, mỡ khét --> Hiện tượng hóa học vì có sự thay đổi chất

h, Dây tóc bóng đèn sáng khi có dòng điện chạy qua.

--> Hiện tượng vật lí vì ko có sự thay đổi chất

i, Đun nóng một lá đồng trên mặt đồng cỏ phủ một lớp màu đen

--> Hiện tượng vật lí vì ko có sự thay đổi chất

Câu 3:

Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng nguyên tử thì không đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

Bình luận (0)
Trúc Giang
17 tháng 9 2020 lúc 16:37
https://i.imgur.com/38kED1t.png
Bình luận (0)
Karik-Linh
18 tháng 9 2020 lúc 18:55

2FeS2+11\2O2-to>Fe2O3+4SO2

1666666,667-----------------6666666,667 mol

2SO2+O2-to, V2H5->2SO3

6666666,667--------------6666666,667 mol

SO3+H2O->H2SO4

6666666,667--6666666,667 mol

b>n FeS2=1030\6.1023=1666666,667 mol

=>số phân tử H2SO4 là 6666666,667 .6.1023=4.1030 pt

Bình luận (0)
Trúc Giang
18 tháng 9 2020 lúc 19:12

chị có thể viết dưới dạng talex hộ e ko ạ ? Với cả e chưa học Mol

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
27 tháng 5 2020 lúc 19:25

a) mCuO = 40% .30 = 12(g)

=>nCuO=\(\frac{12}{80}\)=0,15(mol)

mFeO = 30-12=18(g)

=> nFeO = \(\frac{18}{72}\)=0,25(mol)

Ta có PT

CuO + H2 ---> Cu + H2O

0,15..0,15.........0,15..0,15

FeO + H2 ---> Fe + H2O

0,25..0,25......0,25...0,25

b) mCu = 0,15.64=9,6(g)

mFe = 0,25.56=14(g)

c) n\(H_2\)= 0,15+ 0,25 = 0,4(mol)

=> V\(H_2\)= 0,4.22,4 = 8,96(l)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN