Đề cương ôn tập văn 8 học kì II - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Việc tác giả đối lập hai cảnh tượng, hai thế giới trong bài thơ “Nhớ rừng” nhằm mục đích gì? Câu 2: SGK Ngữ văn lớp 8, học kì II, có nhận xét: Bài thơ “Nhớ rừng là bài thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn”. Cảm xúc đó được thể hiện như thế nào trong bài thơ? Câu 3: Hai câu thơ sau đây, tác giả đều sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh: + Chiếc thuyền nhẹ hang như con tuấn mã + Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng a. Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? b. Nêu hiệu quả nghệ thuật của mỗi cách so sánh trên? Câu 4: Theo em, bài thơ “Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh là bài thơ miêu tả về phong cảnh quê hương hay là bức tranh sinh hoạt làng quê? Từ bức tranh đó, em có nhận xét gì về tình cảm của nhà thơ dành cho quê hương? Câu 5: Cảnh thiên nhiên vào hè được nhà thơ Tố Hữu miêu tả như thế nào? Qua bức tranh thiên nhiên lúc vào hè, em có cảm nhận gì về tâm trạng của nhà thơ? Câu 6: Câu thơ đầu và câu thơ cuối của bài thơ đều có tiếng chim tu hú kêu nhưng tâm trạng của tác giả mỗi lần đó lại có sự khác nhau? Em hãy giải thích vì sao có sự khác nhau đó? Được cập nhật 1 tháng 11 lúc 19:54 0 câu trả lời

''Nay ta bảo thật các ngươi : nên nhớ câu ''đặt mồi lửa vào dưới đống củi'' là nguy cơ, nên lấy điều ''kiềng canh nóng mà thổi rau nguội'' làm răn sợ . Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên ; khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là hậu Nghệ ; có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai . Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách liên giai lão ; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm ; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền ; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng đc sử sách lưu thơm. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không ?''

a, Xác định phương thức biểu đạt chính

b, Văn bản ''Hịch tướng sĩ'' được viết trong hoàn cảnh nào ?

c, Chỉ ra kiểu hành động nói của câu văn : ''Nay ta bảo thật các ngươi : nên nhớ câu ''đặt mồi lửa vào đống củi'' là nguy cơ, nên lấy điều ''kiềng cánh nóng mà thôi rau nguội'' làm răn sợ''

d, Xét về mục đích nói của câu văn ''Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không ?'' thuộc kiểu câu gì ? Vì sao ?

Được cập nhật 11 tháng 9 lúc 10:34 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.