Đề cương ôn tập văn 7 học kì II - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

VB Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Câu 1: Tác giả văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của tác giả nào?

A. Phạm Văn Đồng

B. Hồ Chí Minh

C. Tố Hữu

D. Đặng Thai Mai

Câu 2: Văn bản có xuất xứ như thế nào?

A. Trích trong tập “Đường cách mệnh”

B. Trong cuốn “Người cùng khổ”

C. Trong tập “Việt Bắc”

D. Trích trong báo cáo chính trị của tác giả tại Đại hội lần thứ 2, tháng 2 năm 1951.

Câu 3: Vấn đề nghị luận của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta nằm ở vị trí nào ?

A. Câu mở đầu tác phẩm

B. Câu mở đầu đoạn hai

C. Câu mở đầu đoạn ba

D. Phần kết luận.

Câu 4: Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong trời kì nào ?

A. Trong quá khứ

B. Trong hiện tại

C. Trong quá khứ và hiện tại

D. Trong tương lai

Câu 5: Bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được viết trong thời kì nào ?

A. Thời kì kháng chiến chống Pháp

B. Thời kì kháng chiến chống Mĩ

C. Thời kì đất nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

D. Những năm đầu thế kỉ XX.

Câu 6: Bài văn đề cập đến lòng yêu nước của nhân dân ta trong lĩnh vực nào ?

A. Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược

B. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

C. Trong việc giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt

D. Cả A và B

Câu 7: Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài văn là ở thời kì nào ?

A. Trong quá khứ

B. Trong cuộc kháng chiến hiện tại

C.Trong cuộc chiến đấu của nhân dân miền Bắc

D. Trong cuộc chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trên khắp các chiến trường.

Câu 8: Những sắc thái nào của tinh thần yêu nước được tác giả đề cập đến trong bài văn của mình ?

A. Tiềm tàng, kín đáo

B. Biểu lộ rõ ràng, đầy đủ

C. Khi thì tiềm tàng, kín đáo; lúc lại biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.

D. Luôn luôn mạnh mẽ, sôi sục.

Câu 9: Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì ?

A. Sử dụng biện pháp so sánh

B. Sử dụng biện pháp ẩn dụ

C. Sử dụng biện pháp nhân hoá

D. Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ … đến…”

Câu 10: Nối một nội dung ở cột A với một nội dung thích hợp ở cột B để được hai câu văn đúng với nội dung của bài .

A

B

a. Thủ pháp liệt kê được sử dụng thích hợp đã có tác dụng

(1) thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước với nhiều sắc thái khác nhau.

b. Các động từ kết thành, lướt qua, nhấn chìm được chọn lọc

(2) thể hiện được sự phong phú với nhiều biểu hiện đa dạng của tinh thần yêu nước của nhân dân, ở mọi tầng lớp, giai cấp, lứa tuổi, địa phương.

Câu 11: Bài văn có mấy hình ảnh so sánh được coi là đặc sắc ?

A. Một B. Hai

C. Ba D. Bốn

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm của văn nghị luận ?

A. Nhằm tái hiện sự việc, người, vật, cảnh một cách sinh động

B. Nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một ý kiến, một quan điểm, một nhận xét nào đó.

C. Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục.

D. ý kiến, quan điểm, nhận xét nêu nên trong văn nghị luận phải hướng tới giải quyết những vẫn đề có thực trong đời sống thì mới có ý nghĩa.

Câu 2: Những câu tục ngữ trong bài học được biểu đạt theo phương thức nào ?

A. Tự sự B. Miêu tả

C. Biểu cảm D. Nghị luận

Câu 3: Văn nghị luận không được trình bày dưới dạng nào ?

A. Kể lại diễn biến sự việc

B. Đề xuất một ý kiến

C. Đưa ra một nhận xét

D. Bàn bạc, thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề nào đó bằng lí lẽ và dẫn chứng.

Câu 4: Để thuyết phục người đọc, người nghe, một bài văn nghị luận cần phải đạt được những yêu cầu gì ?

A. Luận điểm phải rõ ràng.

B. Lí lẽ phải thuyết phục

C. Dẫn chứng phải cụ thể, sinh động

D. Cả ba yêu cầu trên.

Câu 5: Tìm trong số những câu tục ngữ sau những câu nào không nói về thiên nhiên và lao động sản xuất.

1. Trăng mờ tốt lúa nỏ

Trăng tỏ tốt lúa sâu.

2. Ruộng không phân như thân không của.

3. Lợn đói một đêm không bằng tằm đói một bữa.

4. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

5. Mồm gầu dai, tai lá mít, đít lồng bàn.

6. Có cứng mới đứng đầu gió.

7. Nực cười châu chấu đá xe,

Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.

8. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

9. Một lượt tát, một bát cơm.

Câu 6: Trong đời sống ta thường gặp văn nghị luận dưới dạng nào?

A. Các ý kiến nêu ra trong cuộc họp

B. Các bài xã luận, bình luận

C. Bài phát biểu ý kiến trên báo chí

D. Cả 3 ý trên

Câu 7: Đoạn văn sau có phải là đoạn văn nghị luận không?

“[...] Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.Những lời động viên đã tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp cho họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.”

(Bài học từ loài ngỗng - Quà tặng của cuộc sổng, Trang 97, Nxb Trẻ, 2003)

A. Có

B. Không

Rút gọn câu

Câu 1: Mục đích của việc rút gọn câu là:

A. Làm cho câu ngắn gọn hơn, thong tin được nhanh.

B. Tránh lặp những câu đã xuất hiện ở câu trước.

C. Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người.

D. Cả 3 ý trên

Câu 2: Khi rút gọn cần chú ý điều gì?

A. không làm cho người nghe, người đọc hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung câu nói.

B. Không biến câu nói thành một câu cộc lốc, khiếm nhã.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Rút gọn câu càng ngắn càng tốt.

Câu 3: Đâu là câu rút gọn trả lời cho câu hỏi “Hằng ngày, cậu dành thời gian cho việc gì nhiều nhất ?” ?

A. Hằng ngày mình dành thời gian cho việc đọc sách nhiều nhất.

B. Đọc sách là việc mình dành nhiều thời gian nhất.

C. Mình đọc sách là nhiều nhất.

D. Đọc sách.

Câu 4: Câu nào trong các câu sau là câu rút gọn ?

A. Ai cũng phải học đi đôi với hành.

B. Anh trai tôi học luôn đi đôi với hành.

C. Học đi đôi với hành.

D. Rất nhiều người học đi đôi với hành.

Câu 5: Câu “Cần phải ra sức phấn đấu để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn” được rút gọn thành phần nào ?

A. Trạng ngữ. B. Chủ ngữ.

C. Vị ngữ. D. Bổ ngữ.

Câu 6: Khi ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người, chúng ta sẽ lược bỏ thành phần nào trong hai thành phần sau:

A. Chủ ngữ. B. Vị ngữ

Câu 7: Điền một từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Trong ….. ta thường gặp nhiều câu rút gọn.

A. văn xuôi

B. truyện cổ dân gian

C. truyện ngắn

D. văn vần ( thơ, ca dao)

Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi từ câu 8 đến câu 10:

a) Người ta là hoa đất.

b) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

c) Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

d) Tấc đất tấc vàng.

Câu 8: Trong các câu tục ngữ trên, câu nào là câu rút gọn?

A. câu a,b

B. câu b,c

C. câu c,d

D. câu a,d

Câu 9: Những thành phần nào của câu được rút gọn?

A. Trạng ngữ

B. Vị ngữ

C. Chủ ngữ

D. Cả chủ ngữ và vị ngữ

Câu 10: Rút gọn câu như vậy để làm gì?

A. Làm cho câu ngắn gọn, cô đúc

B. Các câu này mang ý nghĩa đúc rút kinh nghiệm chung

C. Tránh lặp lại

D. Cả A và B đều đúng

Đặc điểm của văn bản nghị luận

Câu 1: Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào ?

A. Luận điểm B. Luận cứ

C. Lập luận D. Cả ba yếu tố trên.

Câu 2: Thế nào là luận điểm trong bài văn nghị luận ?

A. Là lí lẽ và dẫn chứng đưa ra trong tác phẩm .

B. Là cảm xúc suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm.

C. Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của người nói hoặc người viết.

D. Là cách sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lý.

Câu 3: Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận ?

A. Là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người nói hoặc người viết .

B. Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

C. Là cách sắp xếp các ý, các dẫn chứng theo một trình tự hợp lý.

D. Là nêu cảm xúc,suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm

Câu 4: Lập luận trong bài văn nghị luận là gì?

A. Là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm của người nói hoặc người viết .

B. Là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.

C. Là nêu cảm xúc,suy nghĩ của người đọc sau khi cảm nhận tác phẩm .

D. Là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm.

Câu 5: Luận điểm chính trong bài “Chống nạn thất học” (sgk Ngữ văn 7 tập 2 trang 7) là gì?

A. Chống nạn thất học

B. Mỗi người đều có quyền được đi học.

C. Học tập giúp con người không bị tụt hậu.

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 6: Luận cứ trong bài “Chống nạn thất học” (sgk Ngữ văn 7 tập 2 trang 7) là gì?

A. Chính sách ngu dân của thực dân Pháp làm cho hầu hết người Việt Nam mù chữ, nước Việt Nam không tiến bộ được.

B. Nay chúng ta đã dành được độc lập, cần phải nhanh chóng nâng cao dân trí để xây dựng đất nước.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Trình từ lập luận nào đúng trong bài “Chống nạn thất học”?

A. Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học. – chống thất học bằng cách nào. – chống thất học để làm gì

B. Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học - chống thất học để làm gì - chống thất học bằng cách nào.

C. chống thất học bằng cách nào - Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học. - chống thất học để làm gì

D. chống thất học để làm gì - chống thất học bằng cách nào - Nêu lí do vì sao phải chống nạn thất học

Đọc văn bản “Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội” (sgk ngữ văn 7 tập 2 trang 9) và trả lời các câu hỏi từ câu 8 đến câu 10.

Câu 8: Luận điểm của bài là?

A. Chúng ta làm gì để có thói quen tốt

B. Khái niệm thói quen tốt trong đời sống xã hội

C. Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 9: Luận cứ trong bài này là gì?

A. Có thói quen tốt như luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa...

B. Có thói quen xấu như hút thuốc lá, mất trât tự, vứt rác bừa bãi....

C. Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

D. Cả A và B đều đúng

Câu 10: Tác giả đã lập luận như thế nào trong bài này để sáng tỏ luận điểm?

A. Phân tích tác hại của thói quen xấu – nhắc nhở mọi người tạo ra thói quen tốt để tạo nếp sống văn mình cho xã hội

B. Nhắc đến thói quen tốt sau đó phê phán thói quen xấu

C. Đan xen cả thói quen tốt và thói quen xấu vào nahu.

D. Cả A,B,C đều sai.

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Câu 1: Đề văn nghị luận nêu ra nội dung gì?

A. Vấn đề bàn bạc

B. Đòi hỏi người viết bày tỏ ý kiến về vấn đề

C. Cốt truyện

D. Cả 2 ý A và B

Câu 2: Đề văn nghị luận có tính chất gì?

A. Ca ngợi

B. Phân tích

C. Khuyên nhủ

D. Đồng ý hoặc phản bác

E. Cả 4 ý trên

Câu 3: Ý nào không thuộc công việc lập ý cho bài văn nghị luận ?

A. Xác lập luận điểm

B. Xây dựng cốt truyện

C. Tìm luận cứ

D. Xây dựng lập luận

Câu 4: Trong hai cách làm sau đây, cách nào được coi là đúng nhất khi thực hiện bài tập làm văn nghị luận ?

A. Tìm hiểu vấn đề nghị luận, luận điểm và tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.

B. Tìm hiểu vấn đề nghị luận, luận điểm, tính chất của đề lập dàn ý cho đề bài trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.

Câu 5:Tính chất nào phù hợp nhất với đề bài : “ Đọc sách rất có lợi” ?

A. Ca ngợi B. Phân tích

C. khuyên nhủ D. Suy luận, tranh luận

Câu 6: Tính chất nào phù hợp nhất với đề bài : “ Có công mài sắt có ngày nên kim” ?

A. Ca ngợi B. Khuyên nhủ

C. Phân tích D. Suy luận, tranh luận.

Câu 7: Dòng nào không là luận điểm của đề bài: “ Thể dục, thể thao là hoạt động cần và bổ ích cho cuộc sống của con người” ?

A. Thể dục, thể thao giúp cho con người có một cơ thể khoẻ mạnh.

B. Thể dục, thể thao rèn luyện cho con người tính kiên trì, nhẫn nại và tinh thần đoàn kết.

C. Con người cần luyện tập thể dục, thể thao.

D. Hoạt động thể dục, thể thao chỉ nên thực hiện đối với người trẻ tuổi.

Câu 8: Để không bị lạc đề, xa đề, cần xác định đúng các yếu tố nào ?

A. Luận điểm. B. Tính chất của đề

C. Luận cứ D. Cả ba yếu tố trên

Được cập nhật 14 tháng 10 lúc 19:54 4 câu trả lời

Đọc đoạn trích sau vs trả lời câu hỏi:

"Tại thế vận hội đặc biệt scatle (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương vê thể chất và tinh thần, cùng tập trung vạch xuất phát để th dự cuộc đua 100m .Khi súng hiệu nổ tất cả lao đi với quyết tâm chiến thắng .Trừ một cậu bé .Cậu bé vấp ngã trên đường đua Và cậu bật khóc .Tám người kia nghe tiếng khóc giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rối họ quay trở lại . Tất cả không trừ một ai ! Một cô gái bị hội chứng down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:

- Như thế này , em sẽ thấy tốt hơn

Cô gái nói xong cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích . Khàn giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy . Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phát liền. Mãi vê sau những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này "

Câu 1:Xác định phuong thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên

Câu 2: Chỉ ra hai câu dặc biệt được sử dụng trong văn bản trên

Câu 3: Nêu tác dụng của hai câu đặc biệt đó

Câu4:Tại sao tất cả khán giả trong sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô không dứt ?

Được cập nhật 2 tháng 8 lúc 14:17 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.