Đề bài : Phân tích bài ca dao "Con người có cố có ông- Như cây có cội như sông có nguồn" và " Anh em như chân với tay - Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần"

Trần Minh An
20 tháng 1 2018 lúc 20:43

Mình chưa bao giờ thấy 2 con mèo cãi nhau cả, nếu bạn thấy rồi chia sẻ vs

Bình luận (0)
Ngô Thị Thu Trang
20 tháng 1 2018 lúc 22:00

chỉ thấy truyện Trâu,chó ,mèo thôi

Bình luận (0)
nguyễn trần minh
15 tháng 8 2018 lúc 19:34

Ngày xửa ngày xưa có hai con mèo nhìn nhau ngứa mắt nên quay ra cãi nhau :))

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN