Đề bài : Hãy giới thiệu một vài nét về nhà văn Ét - môn - đô đơ A - mi - xi

Huyền Anh Kute
29 tháng 7 2019 lúc 8:27

Sao pạn không gõ hẳn đoạn văn ra!

Bình luận (4)
Vũ Minh Tuấn
29 tháng 7 2019 lúc 12:11

Đoạn văn gì mà ngắn thế bạn? Phương Anh Nguyễn

Bình luận (0)
Phương Anh Nguyễn
29 tháng 7 2019 lúc 13:30

ai có thể giúp mình được không?

Bình luận (0)
Thảo Phương
4 tháng 11 2017 lúc 20:21

Từ đồng nghĩa : Những từ gần nhau về nghĩa, có âm thanh khác nhau, cùng thuộc về một từ loại, nhưng khác nhau về các sắc thái thể hiện của cùng một khái niệm. Vd : bế với bồng, mang với vác ... Từ trái nghĩa : Những từ khác nhau về ngữ âm, đối lập nhau về ý nghĩa phản ánh những khái niệm tương phản về lôgic, nhưng có mối liên hệ về nghĩa đối với nhau. Vd : nông và sâu, xấu và tốt ... Bạn có thể so sánh từ 2 định nghĩa đó để tìm mối liên hệ ^^!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN