Đề bài : Em hãy kể lại truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên" - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Được sự cho phép của thầy phynit mình xin tổ chức các trò chơi sau:

- Trò chơi thứ 1: Đoán hình tên nhân vật trong film (ở đây là film hoạt hình chứ không phải film tình cảm, vì film tình cảm không hợp với lứa tuổi)

* Luật chơi: +Mình sẽ đăng một số hình ảnh nhân vật trong film hoạt hình(khoảng 10-15 nhân vật) mình sẽ đánh số thứ tự để các bạn khỏi bị nhầm. Nhưng mình sẽ đưa ra khoảng 10 nhân vật thôi, chia 2 ra thì có nam và nữ, 5 nhân vật nam và 5 nhân vật nữ, với lại nếu đăng nhiều thì các câu hỏi của mấy bạn khác sẽ bị tụt lùi lại về sau, nên chỉ ít hình ảnh

+ Các hình ảnh sẽ gồm những nam(hoạt hình) và nữ(hoạt hình) để các bạn nam cũng có thể chơi mà các bạn nữ cũng có thể chơi.

- Trò chơi thứ 2: Đoán từ

*Luật chơi: + Mình sẽ đưa ra các chữ cái để các bạn đoán ra từ có ý nghĩa.

Ví dụ:Mình đưa: VHVC

Các bạn sẽ đoán là: Vừa học vừa chơi hoặc v.v

-Trò chơi thứ 3: Trả lời các câu đố

*Luật chơi: +Mình sẽ đưa ra một câu đố dân gian, các bạn sẽ trả lời câu đố đó

Rất là dễ đúng không? :) :)

-.....còn rất nhiều trò chơi nữa, nhưng mới tham gia mình nghĩ chỉ bao nhiêu đó là đủ, khi nào được mình sẽ tổ chức thêm

Mình rất cảm ơn các bạn ủng hộ trò chơi của mình

Mình nghĩ nó rất là bổ ích cho việc học của các bạn :)

~Mình xin hết~

9 câu trả lời

Được sự cho phép của thầy phynit mình xin tổ chức các trò chơi sau:

- Trò chơi thứ 1: Đoán hình tên nhân vật trong film (ở đây là film hoạt hình chứ không phải film tình cảm, vì film tình cảm không hợp với lứa tuổi)

* Luật chơi: +Mình sẽ đăng một số hình ảnh nhân vật trong film hoạt hình(khoảng 10-15 nhân vật) mình sẽ đánh số thứ tự để các bạn khỏi bị nhầm. Nhưng mình sẽ đưa ra khoảng 10 nhân vật thôi, chia 2 ra thì có nam và nữ, 5 nhân vật nam và 5 nhân vật nữ, với lại nếu đăng nhiều thì các câu hỏi của mấy bạn khác sẽ bị tụt lùi lại về sau, nên chỉ ít hình ảnh

+ Các hình ảnh sẽ gồm những nam(hoạt hình) và nữ(hoạt hình) để các bạn nam cũng có thể chơi mà các bạn nữ cũng có thể chơi.

- Trò chơi thứ 2: Đoán từ

*Luật chơi: + Mình sẽ đưa ra các chữ cái để các bạn đoán ra từ có ý nghĩa.

Ví dụ:Mình đưa: VHVC

Các bạn sẽ đoán là: Vừa học vừa chơi hoặc v.v

-Trò chơi thứ 3: Trả lời các câu đố

*Luật chơi: +Mình sẽ đưa ra một câu đố dân gian, các bạn sẽ trả lời câu đố đó

Rất là dễ đúng không? :) :)

-.....còn rất nhiều trò chơi nữa, nhưng mới tham gia mình nghĩ chỉ bao nhiêu đó là đủ, khi nào được mình sẽ tổ chức thêm

Mình rất cảm ơn các bạn ủng hộ trò chơi của mình

Mình nghĩ nó rất là bổ ích cho việc học của các bạn :)

~Mình xin hết~

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.