Dao động cơ học

Nguyễn Duy Khang
15 tháng 12 2019 lúc 19:28

Tóm tắt:

\(l_o=9cm\)

\(l=10,5cm\)

\(P=3N\)

_________________

\(\Delta l=?cm\)

Giải:

Độ biến dạng lò xo:

\(\Delta l=l-l_o=10,5-9=1,5\left(cm\right)\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
4 tháng 12 2019 lúc 20:10
https://i.imgur.com/Q2sc81w.jpg
Bình luận (0)
Karik-Linh
30 tháng 11 2019 lúc 23:16
https://i.imgur.com/1CJuqfN.jpg
Bình luận (0)
Karik-Linh
30 tháng 11 2019 lúc 23:21
https://i.imgur.com/Gx7UB8y.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN