Dao động cơ học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1)

a) Máy nâng thực hiện công là 22500J trong 3 phút . Công suất của động cơ là bao nhiêu?

b) Một con ngựa kéo chiếc xe đi đoạn đường 5km trong 30 phút với lực kéo không đổi là 260N. Tính công suất của con ngựa.

c) Một lực sĩ cử tạ nâng quả ta ên cao 165cm trong thời gian 1 phút với lực 1200N. Trong trưòng hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất là bao nhiêu?

d) Một ần cẩu thực hiện lực kéo để đưa vật nặng 100kg lên độ cao 12m trong thời gian 6 phút. Tính công suất của cần cẩu.

2)

a) Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F =5000N làm toa xe đi được 1km . Tính công của lực kéo của đầu tàu.

b) Một người thợ kéo trực tiếp bao cát có khối lưọng 50kglên cao 10m . Tính công của lực kéo.

c) Một quả cam có khối lưọng 0,2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 3m xuống. Tính công của trọng lực.

d) Một quả dừa có khối lưọng 2kg rơi từ rên cây cách mặt đất 6m. Tính công của rọng lực.

3) Qủa dừa đang rơi từ trên cây xuống , quả bóng tennis rơi từ trên cao xuống đất . Hãy cho biết trong mỗi trưòng hợp động năng của vật chuyển hoá như thế nào?

4) Kéo đều hai thùng hàng , mỗi thùng nặng 650N lên sàn ô tô cách mătđất 1,2m bằng tấm ván đặt nghiêng(ma sát không đáng kể)

Kéo thùng thứ nhất , dùng tấm ván dài 2 m

kéo thùng thứ 2 , dùng tấm ván dài 5m

Hỏi : a) Trong trưòng hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần?

b) Trưòng hợp nào thì tốn nhiều công hơn?

c) Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô?

5) Để đưa một vật có trọng lưọng 400N lên cao theo phưong thẳng đứng bằng ròng rọc động , người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 6m . Bỏ qua ma sát

a) Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên

b) Tính công nâng vật lên

Được cập nhật 6 tháng 1 lúc 22:36 6 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.