Dạng 7. Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Phạm Thị Hoa
2 tháng 1 2018 lúc 8:36

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Phạm Thị Hoa
5 tháng 1 2018 lúc 8:58

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
Phạm Thị Hoa
4 tháng 1 2018 lúc 21:45

bài này bạn k cần viết phương trình đâu nhé mình viết để chỉ rõ thôi. chỉ cần dùng bảo toàn nguyên tố oxi là ra rồi.Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
Snowflake
15 tháng 12 2017 lúc 22:00

bạn xem lại đề dc k ? mik tính mak bị lệch số nhiều

Bình luận (2)
Meo Meo
14 tháng 12 2016 lúc 19:25

Ma+Mb=Mc+Md

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN