Dạng 13 : Bài tập về viết phương trình phản ứng, chuỗi phản ứng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.