Đại số lớp 7

Nguyễn Giang
28 tháng 11 2020 lúc 19:14

Hình như đề sai bạn ơi: Phải là \(x^2+xy+y^2=x^2y^2\)chứ bạn

\(x^2+xy+y^2=x^2y^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy+y^2+xy=x^2y^2+xy\)

\(\Leftrightarrow x^2+2xy+y^2=xy.xy+xy\left(1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+xy\right)+\left(xy+y^2\right)=xy.\left(xy+1\right)\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+y\right)+y.\left(x+y\right)=xy.\left(xy+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right).\left(x+y\right)=xy.\left(xy+1\right)\left(2\right)\)

\(\text{Từ (1) bạn có thể suy ra (2) luôn nha vì áp dụng hằng đẳng thức,mình ghi vậy cho bạn hiểu thôi.}\)

\(\text{Ta có VP:}xy\text{ và }xy+1\text{ là hai số liên tiếp nhau}\left(3\right)\)

\(\text{Mà VT lại là:}xy\text{ và }xy\text{ là hai số bằng nhau}\left(4\right)\)

\(\text{Từ (3) và (4)}\Rightarrow\text{Không có giá trị của }x,y\Rightarrow x,y\in\varnothing\)

\(\text{Vậy }x,y\in\varnothing\)

Bình luận (0)
✿ Hương ➻❥
22 tháng 10 2018 lúc 20:21

37,296

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN