Đại lượng tỷ lệ thuận

Nguyễn Giang
Nguyễn Giang 7 tháng 12 2020 lúc 12:25

\(a,\text{Sao lại 400g dầu hỏa nặng bao nhiêu kg bạn, sửa đề: }\)

\(\text{Hỏi 400}dm^3\text{ dầu hỏa nặng bao nhiêu kg?}\)

\(\text{Giải}\)

\(\text{Đổi: }18l=18000dm^3\)

\(\text{Gọi số kg mà 400}dm^3\text{ dầu hỏa nặng là: }x\left(x>0,đv:kg\right)\)

\(\text{Do số dầu hỏa và số kg là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau:}\)

\(\Rightarrow\frac{400}{x}=\frac{18000}{14,4}\left(\text{tính chất về đại lượng tỉ lệ thuận}\right)\)

\(\Leftrightarrow x=400:\frac{18000}{14,4}\)

\(\Leftrightarrow x=400:\frac{18000}{14,4}\)

\(\Leftrightarrow x=0,32\)

\(\text{Vậy }400dm^3\text{dầu hỏa nặng 0,32 kg}\)

\(b,\text{Chiếc can đó nặng 1,2kg nha(đề cho)}\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 3 tháng 12 2020 lúc 18:22

Xem lại đề nhé em! Đề sai không giải được

Bình luận (0)
Bảo Trâm
Bảo Trâm 2 tháng 12 2020 lúc 20:23

Gọi P là chu vi của hình vuông cạnh x. Khi đó

P=4x

Vậy chu vi tỉ lệ thuận với cạnh với tỉ số là 4.

Tuy nhiên, gọi S là diện tích của hình vuông đó thì ta có

S=x2

Do đó diện tích chỉ tỉ lệ với x2, tức là bình phương của cạnh hình vuông, chứ ko tỉ lệ thuận với bản thân cạnh của hình vuông.

Bình luận (0)
Nguyễn Giang
Nguyễn Giang 27 tháng 11 2020 lúc 22:02

\(\text{x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là }k_1\)

\(\Rightarrow x=y.k_1\left(1\right)\)

\(\text{y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là }k_2\)

\(\Rightarrow y=z.k_2\left(2\right)\)

\(\text{z tỉ lệ thuận với t theo hệ số tỉ lệ là }k_3\)

\(\Rightarrow z=t.k_3\left(3\right)\)

\(\text{Thay (3) vào (2) }\Rightarrow y=t.k_3.k_2\left(4\right)\)

\(\text{Thay (4) vào (1) }\Rightarrow x=t.k_3.k_2.k_1\left(4\right)\)

\(\Rightarrow\text{x có tỉ lệ thuận với t và theo hệ số tỉ lệ là }k_3.k_2.k_1\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN