Đại lượng tỉ lệ nghịch

hientramsiuclever
hientramsiuclever 7 tháng 1 lúc 22:26

gọi a,b,c ( cm ) lân lượt là ba cạnh của tam giác đó

                        ( a,b,c ∈ N*)

Vì tg đó lần lượt TLN vs 2;3;6 nên ta có 2.a=3.a=6.a

               ⇒\(\dfrac{a}{\dfrac{1}{2}}\)=\(\dfrac{b}{\dfrac{1}{3}}\)=\(\dfrac{c}{\dfrac{1}{6}}\)  và a+c=6 cm

áp dụng tính chất của DTSBN, ta có

\(\dfrac{a}{\dfrac{1}{2}}\)=\(\dfrac{b}{\dfrac{1}{3}}\)=\(\dfrac{c}{\dfrac{1}{6}}\)=\(\dfrac{a+c}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}}\)=\(\dfrac{6}{\dfrac{2}{3}}\)=9

Ta có 

\(\dfrac{a}{\dfrac{1}{2}}\)=9⇒ a= 9.\(\dfrac{1}{2}\)=4,5

\(\dfrac{b}{\dfrac{1}{3}}\)= 9⇒ b= 9.\(\dfrac{1}{3}\)=3

\(\dfrac{c}{\dfrac{1}{6}}\)=9⇒c= 9.\(\dfrac{1}{6}\)=1,5

vậy 3 cạnh của tg lần lượt bằng 4,5 ; 3 ; 1,5

Bình luận (1)
hientramsiuclever
hientramsiuclever 7 tháng 1 lúc 22:33

ủa sai rồi nhìn lại mới thấy, bn j đó ơi đừng chép của mình nhé mà lm y chang cách của mình thôi , bạn chỉ cần sửa chỗ \(\dfrac{a+c}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}}\) thành \(\dfrac{a-c}{\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{6}}\) nha . Rồi dựa vào đó thay đổi mấy chỗ có số 9 ( sai do cái trên) nhen☺vui

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 8 tháng 1 lúc 13:37

Gọi x (cm), y (cm), z (cm) lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác đó (x, y, z > 0)

Do độ dài ba cạnh lần lượt tỉ lệ nghịch với 2; 3 và 6 nên:

2x = 3y = 6z \(\Rightarrow\dfrac{x}{\dfrac{1}{2}}=\dfrac{y}{\dfrac{1}{3}}=\dfrac{z}{\dfrac{1}{6}}\)

Do hiệu độ dài cạnh lớn nhất và cạnh nhỏ nhất là 6 nên:

x - z = 6

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{x}{\dfrac{1}{2}}=\dfrac{y}{\dfrac{1}{3}}=\dfrac{z}{\dfrac{1}{6}}=\dfrac{x-z}{\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{6}}=\dfrac{6}{\dfrac{1}{3}}=18\)

\(\dfrac{x}{\dfrac{1}{2}}=18\Rightarrow x=18.\dfrac{1}{2}=9\)

\(\dfrac{y}{\dfrac{1}{3}}=18\Rightarrow y=18.\dfrac{1}{3}=6\)

\(\dfrac{z}{\dfrac{1}{6}}=18\Rightarrow z=18.\dfrac{1}{6}=3\)

Vậy độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là 9 cm; 6 cm; 3 cm

 

Bình luận (0)

hệ số tỉ lệ y với x là

\(x.y=3.2=6\)

vậy \(y=\dfrac{6}{x}\)

b)

vì x tỉ lệ nghịch với y

( a là hằng số khác 0 )

hay 2.3 = a 

a = 6

\(y=\dfrac{6}{x}\)

 

Bình luận (3)

hệ số tỉ lệ y với x là

\(x.y=3.2=6\)

vậy \(y=\dfrac{6}{x}\)

vì x tỉ lệ nghịch với y

( a là hằng số khác 0 )

hay 2.3 = a 

a = 6

\(\Rightarrow y=\dfrac{6}{x}\)

 

Bình luận (0)
bùi tấn phát
bùi tấn phát 6 tháng 1 lúc 14:36

vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

=>x.y=a

mà x=3;y=2=>3.2=6

Vậy hệ số tỉ lệ a=6

=>x=6/y

=>y=6/x

mình tự làm không chếp ai cả UwU

 

Bình luận (0)
TiTan . 19 Móng Qủy
TiTan . 19 Móng Qủy 1 tháng 1 lúc 9:25

bạn ơi tổng số máy 3 đội đâu

Bình luận (1)

a) Vì x ,y tỉ lệ nghịch với nhau

\(\Rightarrow\) \(x.y=a\Rightarrow y\dfrac{a}{x}\)

b)ta có x.y=a \(\Rightarrow8.15=120\)

nếu x=6 thì y=\(\dfrac{120}{6}=30\)

nếu x=-10 thì \(y=-\dfrac{120}{10}=-12\)

c) ta có  x.y=a \(\Rightarrow x=\dfrac{a}{y}\)

nếu y= 2 thì \(x=\dfrac{120}{2}=60\)

nếu y= -30 thì \(x=-\dfrac{120}{30}=-4\)

 

Bình luận (0)
nhung vi
nhung vi 26 tháng 12 2020 lúc 16:42

giup minh

Bình luận (1)
🕹MR.Volcano🌋🔥(⌐■_■)🎮
🕹MR.Volcano🌋🔥(⌐■_■)🎮 26 tháng 12 2020 lúc 16:46

bạn tự tra nha chứ mk chịu gianroi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/64424396373.html

Bình luận (0)

\(\dfrac{x}{6}=\dfrac{y}{3}\)và x-y=12

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\dfrac{x}{6}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{x-y}{6-3}=\dfrac{12}{3}=4\)

\(Vậy\dfrac{x}{6}=4\Rightarrow4.6=24\)

\(\dfrac{y}{3}=4\Rightarrow4.3=12\)

vậy x=24;y=12

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN