Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Thành Nguyễn
1 tháng 12 2020 lúc 18:54

\(\lambda=v.T\)=0,75m

\(\frac{s}{\lambda}=\frac{6}{0,75}=8\Rightarrow s=8\lambda\)

vậy trên đoạn MN có 9 ngọn sóng

Bình luận (0)
Dazai Osamu
5 tháng 11 2020 lúc 15:48

chiều dài mặt phẳng nghiêng là: L=S=\(\frac{V^2-V_0^2}{2a}=\frac{\left(\sqrt{10}\right)^2-0^2}{10}=1\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
13 tháng 10 2020 lúc 14:03

Chu kì dao động của sóng:

\(T=\frac{\lambda}{v}=\frac{4}{200}=0,02s\)

Bình luận (0)
hhy-chy
15 tháng 8 2020 lúc 0:46

Có một sự thật là dạo này toàn học tiếng anh, chả đả động gì tới lý nên nhìn các bạn gửi bài lên mà bận ko giải được, thấy buồn buồn :<

Ta sẽ tính xem tại thời điểm nào thì vật có li độ là 3cm

\(3=5\cos\left(5\pi t+\frac{\pi}{3}\right)\Leftrightarrow\cos\left(5\pi t+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3}{5}\)

Tại thời điểm \(t+\frac{1}{10}\left(s\right)\Rightarrow x=5\cos\left(5\pi\left(t+\frac{1}{10}\right)+\frac{\pi}{3}\right)\left(cm\right)\)

\(=5\cos\left(5\pi t+\frac{1}{2}\pi+\frac{1}{3}\pi\right)=-5\sin\left(5\pi t+\frac{1}{3}\pi\right)\)

\(\sin^2\left(5\pi t+\frac{1}{3}\pi\right)+\cos^2\left(5\pi t+\frac{1}{3}\pi\right)=1\Rightarrow\sin\left(5\pi t+\frac{1}{3}\pi\right)=\pm\frac{4}{5}\)

\(\Rightarrow x=\pm4\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Hanako-kun
4 tháng 8 2020 lúc 21:32

Tại thời điểm t=0, vật có li độ: \(x=2\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}\left(cm\right)\)

Tại thời điểm t= 1, vật có li độ: \(x=2\cos\left(2\pi+\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}\left(cm\right)\)

Nghĩa là vật đã quay trở lại vị trí ban đầu sau khi đi hết 1 chu kỳ, vậy đi qua vị trí có tọa độ x=1(cm) 1 lần

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN