Cộng, trừ đa thức

Vu Ba Minh Hoang
Vu Ba Minh Hoang 26 tháng 11 2020 lúc 19:10

x(y-1)+y-1=3

x(y-1)+y=3+1

x.y-1+y=4

x-1.(y+y)=4

x-1.2y=4

x-2y=4

x=4+2y

x=6y

còn lại tự tính

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 28 tháng 6 2020 lúc 8:53

a) \(A\left(x\right)=3x^4+10x^2-9\)

\(B\left(x\right)=x^4-15x^2-3x+7\)

b) \(P\left(x\right)=4x^4-5x^2-3x-2\)

\(Q\left(x\right)=-2x^4-25x^2-3x+16\)

c) Thay x=-1 vào P(x) và Q(x)

Khi thay x=-1 vào P(x) = 0

=>x=-1 là nghiệm

thay x=-1 vào Q(x) thì Q(x)=-8

=> x=-1 ko phải nghiệm của Q(x)

Bình luận (0)
chitoivoi123
chitoivoi123 21 tháng 6 2020 lúc 10:45

có ghi đúng đề ko bạn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 6 2020 lúc 21:58

Sai đề rồi bạn ở đa thức B cộng 3 hay là trừ 3?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN