Tạo giống bằng công nghệ tế bào - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Ứng dụng nào của công nghệ tế bào tạo được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài khác nhau?

Được cập nhật 24 tháng 11 lúc 13:50 2 câu trả lời

Cây pomato – cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp : 

3 câu trả lời

Nuôi cấy hạt phấn hay noãn bắt buộc luôn phải đi kèm với phương pháp : 

3 câu trả lời

Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp : 

1 câu trả lời

Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành:

3 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.