Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học - Hỏi đáp

Câu 1: Theo khuynh hướng của sự phát triển, cái mới ra đời dù có ........, nhưng cuối cùng cái mới sẽ .......... cái cũ.

A. chiến thắng / khó khăn B. tiến bộ / toàn diện hơn

C. khó khăn / chiến thắng D. hoàn hảo / khó khăn hơn

Câu 2: Sự biến đổi nào sau đây được coi là sự phát triển.

A. Sự thoái hóa của một loài động vật B. Cây cối khô héo, mục nát

C. Nước đun nóng bốc hơi thành hơi nước D. Câu b sai

Câu 3: Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là:

A. Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi

B. Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại

C. Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình

D. Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời

Câu 4: Nói "Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng" có nghĩa là:

A. Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại của mình

B. Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau

C. Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau "cú hích đầu tiên" của thượng đế.

D. Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác.

Câu 5: Em hãy đánh dấu “ X” vào mà em cho đó là sự phát triển:

A. Máy bay cất cánh B. Cây ra hoa kết trái

C. Nước bay hơi D. Học sinh THCS lên học sinh THPT

0 câu trả lời

1-Hiện tượng thanh sắt bị han gỉ thuộc hình thức vận động nào ?

A. Cơ học

B. Vật lý

C. Hoá học

D. Sinh học

2-Hiện tượng thuỷ triều là hình thức vận động nào ?

A. Cơ học

B.Vật lý

C. Hoá học

D. Sinh học

3-Vận động viên điền kinh chạy trên sân vận động thuộc hình thức vận động nào ?

A. Xã hội

B. Cơ học

C. Vật lý

D. Sinh học

4-Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là:

A. Sự tăng trưởng

B. Sự phát triển

C. Sự tiến hoá

D. Sự tuần hoàn

5-Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là:

A. Cái mới ra đời giống như cái cũ

B. Cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ

C. Cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ

D. Cả ba phương án trên đều sai

6-Sự vận động nào sau đây không phải là sự phát triển ?

A. Bé gái →thiếu nữ → người phụ nữ trưởng thành → bà già

B. Nước bốc hơi → mây → mưa → nước

C. Học lực yếu → học lực trung bình → học lực khá

D. Học cách học → Học như là không học → Không học nhưng không gì không học cả → biết cách học

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.