Công dân với kinh tế

Võ Hoàng Hương Thảo
26 tháng 4 lúc 23:19

- đi một ngày đàn học một sàn khôn

- học, học nữa, học mãi

- học thầy không tày học bạn

- không thầy đố mày làm nên

Bình luận (0)
Mushroom
7 tháng 5 lúc 15:22

* Nhiệm vụ của văn hóa:

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

* Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nòng nàn, ý chí tự cường của dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng găn kết cá nhân - gia đình - xã hội - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lí, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lỗi sống

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
28 tháng 12 2020 lúc 14:52

Sự tác động của quy luật giá trị thông qua sự chọn lọc tự nhiên:

    – Một mặt đã làm cho một số người sản xuất, kinh doanh giỏi (khả năng đổi mới kĩ thuật, công nghệ và hợp lí hóa sản xuất khác nhau; tính năng động và khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường) trở nên giàu có, qua đó thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển từ thấp lên cao.

    – Mặt khác, những người sản xuất, kinh doanh kém (do điều kiện sản xuất không thuận lợi, năng lực quản lí sản xuất, kinh doanh kém, gặp rủi ro) sẽ thua lỗ, phá sản và trở nên nghèo, dẫn đến sự phân hóa giàu – nghèo trong xã hội.

VD: Cùng là sản xuất điện thoại: Iphone đáp ứng được thị hiếu của khách hàng (Dáng vẻ sang trọng, lịch sử, hiệu năng tốt, bảo mật tốt, hệ sinh thái đa dạng). Nên giá Iphone trên thị trường luôn bán được giá cao, nhiều khách hàng ưa chuộng => Họ kiếm được lợi nhuận lớn.

Mặt khác Nokia không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, công ty họ dần suy thoái và phải bán cho Microsoft.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
25 tháng 12 2020 lúc 10:59

a) Quy luật canh tranh trong sản xuất.

b) Để bảo vệ người tiêu dùng:

- Sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Lấy chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đảm bảo vệ sinh.

- Sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, cạnh tranh lành mạnh, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
25 tháng 12 2020 lúc 11:03

a) Quy luật cung cầu nhé.

b) Do covid, Nhiều người thất nghiệp => Khả năng tài chính, sức mua người dân giảm, người dân chỉ mua những nhu yếu phẩm, các mặt hàng cao cấp, đắt tiền không có nhu cầu (Ví dụ như hàu ở tình huống trên) => Hàng hóa những mặt hàng này thừa nhiều (Cùng > Cầu) => Giá giảm

Ngược lại, Thời buổi covid, nhu cầu khẩu trang cao (Cầu > Cung) => Giá khẩu trang lên mạnh.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
25 tháng 12 2020 lúc 11:06

a) Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Tính hai mặt của cạnh tranh

+ Mặt tích cực

- Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học - kỹ thuật phát triển, năng suất lao động tăng lên.

- Khai thác tối đa mọi nguồn lực.

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Mặt hạn chế của cạnh tranh

- Làm cho môi trường, môi sinh mất cân bằng nghiêm trọng.

- Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN