Công dân với kinh tế - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 9: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Con người hoàn toàn có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường
B. Trách nhiệm của chúng ta là phải góp phần bảo vệ môi trường sống cho chính mình và cho các thế hệ mai sau
C. Con người không có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường
D. Nâng cao ý thức của con người trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường là biện pháp quan trọng nhất để hạn chế ô nhiễm môi trường
Câu 11. Việc Nhà nước đầu tư các biện pháp hiệu quả để tăng tỉ lệ che phủ rừng, xây dựng các vườn quốc gia, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thực hiện phương hướng nào dưới đây?
A. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
B. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
C. Giáo dục tuyên truyền xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.
D. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường.
Câu 12. Việc làm nào dưới đây nhằm thực hiện phương hướng tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường?
A. xây dựng các vườn quốc gia, khu bảo tồn đa dạng sinh học
B. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.
C. Cung cấp thông tin qua băng rôn, khẩu hiệu, meeting, báo đài.
D. Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.
Câu 13. Nhà nước ban hành các chính sách về phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường là nội dung của phương hướng nào dưới đây?
A. Thường xuyên tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho mọi người dân.
B. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường.
C. Xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho người dân.
D. Chủ động phòng ngừa, cải thiện môi trường.
Câu 14. Trường hợp nào dưới đây không phản ánh các phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Nhà nước thành lập lực lượng cảnh sát môi trường.
B. Tổ chức, cá nhân đều phải đóng thuế khi sử dụng các loại đất.
C. Địa phương X thu hẹp diện tích rừng để thực hiện dự án nhà ở xã hội.
D. Việt Nam hợp tác với Nhật Bản để ngăn ngừa biến đổi khí hậu.
Câu 15. Nhiều quy định mới của pháp luật được ban hành để xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Điều này thể hiện nội dung của phương hướng nào dưới đây trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Thường xuyên giáo dục tuyên truyền, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
B. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường.
C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường.
D. Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Câu 16. Bạn A thường xuyên nói với mẹ và gia đình phải biết tiết kiệm điện, nước và hãy “Tắt” tất cả các thiết bị khi không sử dụng. Bạn A đã thực hiện tốt phương hướng náo dưới đây trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường.
B. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường.
C. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.
D. Thường xuyên giáo dục tuyên truyền, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
Câu 18. Rất nhiều gia đình đã sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời để thay thế một phần điện năng tiêu thụ của gia đình. Điều này thể hiện nội dung của phương hướng nào dưới đây trong chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.
B. Thường xuyên giáo dục tuyên truyền, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
C. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường.
D. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường.
D. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất
Câu 20: Giả sử em là giám đốc công ty hóa chất X, mà chất thải do công ty em sản xuất ra rất độc hại, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu đầu tư hệ thống xử lí chất thải thì sẽ làm giảm lợi nhuận, em chọn cách xử lí nào dưới đây?
A. Chấm dứt sản xuất để không gây ô nhiễm môi trường
B. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải
C. Vẫn tiếp tục sản xuất, không quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường
D. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải nhưng không hoạt động

0 câu trả lời

Câu 10. Phương án nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta?
A. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
B. Tiếp tục thực hiện chính sách di dân
C. Tiếp tục đầu tư cho dân số
D. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí dân số

Câu 11. Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?
A. Yếu tố thể chất, tinh thần B. Yếu tố thể chất, trí tuệ, tinh thần
C. Yếu tố trí tuệ, tư duy D. Yếu tố tư duy, nhận thức
Câu 12. Phương án nào sau đây là không đúng khi nói về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?
A. Chảy máu chất xám
B. thiếu việc làm
C. thiếu nhân công
D. Trình độ tay nghề chưa cao
Câu 13. Phương án nào sau đây là một trong những phương hướng của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta?
A. Phát triển nguồn nhân lực
B. Mở rộng thị trường lao động
C. Giảm tỷ lệ thất nghiệp
D. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật
Câu 14. Thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm sẽ có tác dụng nào sau đây đối với sự phát triển của đất nước?
A. Thúc đẩy xã hội phát triển bền vững B. Phát triển mạnh về khoa học công nghệ
C. Sớm giảm được tốc độ gia tăng dân số, nâng cao chất lượng dân số
D. Sớm ổn định mọi mặt đời sống xã hội và thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển
Câu 15. Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì?
A. Giảm tỷ lệ thất nghiệp B. Giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề
C. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
Câu 16. Một trong những phương hướng có bản của chính sách dân số nước ta là gì?
A. Nâng cao hiểu biết của người dân B. Nâng cao đời sống nhân dân
C. Tăng cường nhận thức, thông tin D. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân
Câu 17. Chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Tồn tại độc lập B. Tác động cùng chiều
C. Liên hệ mật thiết với nhau D. Tác động ngược chiều
Câu 18. Thành tựu mà nước ta đã đạt được trong quá trình thực hiện chính sách dân số là
A. Giảm được mức sinh B. Nâng cao chất lượng dân số
C. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số D. Nâng cao hiểu biết về dân số
Câu 19. Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm thế nào?
A. Khuyến khích tăng dân số B. Có chính sách dân số đúng đắn
C. Giảm nhanh việc tăng dân số D. Phân bố lại dân cư hợp lí
Câu 20. Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là
A. đường lối kinh tế trọng điểm B. chủ trương xã hội quan trọng
C. giải pháp kinh tế căn bản D. chính sách xã hội cơ bản

0 câu trả lời

CTV ẩn danh đến giờ lộ mặt rồi đấy, không phải suốt ngày cứ che đậy vậy đâu, làm gì thì cứ phải công khai ra chứ đừng che che đậy đậy, không thấy hèn hạ à mà cứ sống tủi nhục không để ai biết thân phận thế.

Suốt ngày đi lo chuyện bao đồng không cảm thấy người khác ghét mình à. Bày đặt lập nick đó khiến người khác phải nể lắm ý.

Nếu bạn là đàn anh, đàn chị đi trước thì phải thẳng thắn nói bằng nick chính thì người ta mới thuyết phục, cứ che đậy như thế có mà người ta khinh thêm cho ý.

Tóm lại là hôm nay cũng nói toàn thể cộng đồng luôn, ctv này đi gây sự nhiều lắm, toàn xem vào chuyện người khác, suốt ngày đi dạy đời mà chưa tự xem bản thân mình trước

Nói thế tự hiểu, CTV nào xóa thì mình đăng lại

19 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.