Công dân với kinh tế - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mọi người giúp mình 2 bài này với

Bài 1:
Học xong khái niệm hàng hoá, hỏi Minh:
- Hà: Theo cậu, người nông dân trồng ra lúa để ăn thì lúa đó có phải là hàng hoá không?
- Minh: Hàng hoá chứ còn gì nữa, nó cũng do lao động của con người làm ra mà.
- : Theo tớ thì đó không phải là hàng hoá, vì lúa đó mặc dù do lao động của con người làm ra nhưng nó không được mang ra để trao đổi , mua bán.
Câu hỏi:
1. Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao?
2. Nếu nói mọi sản phẩm có ích đều là hàng hoá thì có đúng không? Quan điểm của em về vấn đề này?
Bài 2:
Ngày chủ nhật khi ở nhà cùng mẹ, Hương hỏi mẹ:
Mẹ ơi! Đã gọi là nền văn hoá tiên tiến thì không thể nói là đậm đà bản sắc dân tộc được phải không mẹ? Vì đã là tiên tiến thì có nghĩa là phải mới, phải tiếp thu hoàn toàn văn hoá nhân loại, phải hiện đại, phải gạt bỏ tất cả quá khứ. Theo con, nền văn hoá tiên tiến và nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc là đối lập nhau, không thể đi cùng nhau?
Câu hỏi:
1, Ý kiến của em như thế nào về tình huống trên?
2, Em hiểu thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Được cập nhật 19 tháng 12 2018 lúc 20:49 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.