Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

-Ứng dụng của tin học trong đời sống:Ngày nay, trên phạm vi toàn cầu các công cụ của công nghệ thông tin đang dần dần thay thế những công cụ truyền thống, gớp phần thúc đẩy sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, giáo dục, kinh tế

-Ứng dụng của tin học trong công tác văn phòng:

+Máy tính đã thay thế hoàn toàn cho máy chữ, máy fax, máy tính bấm tay và tủ lưu hồ sơ, thư điện tử thay thế một phần công văn đi, công văn đến, cáccuộc điện thoại đắt tiền.

+Các phần mềm soạn thảo và in ấn giúp tạo ra các công văn, đơn từ,.. một cách chuyên nghiệp.

+Phần mềm bảng tính và quản trị CSDL giúp tự động hoá việc nhập, xử lý, trình bày số liệu…

+Liên kết mạng cục bộ trong văn phòng cho phép các nhân viên dùng chung tài nguyên.Chúc bạn học tốt! 

Bình luận (0)
Karik-Linh
3 tháng 3 lúc 19:33

36D

37 A

Bình luận (0)
Maximilian
3 tháng 3 lúc 19:34

36. D

37. A

Bình luận (0)
Maximilian
3 tháng 3 lúc 19:28

30. B

Bình luận (0)
NLT MInh
3 tháng 3 lúc 19:28

B nhé

Bình luận (0)
Karik-Linh
3 tháng 3 lúc 19:28

B

Bình luận (0)
Maximilian
3 tháng 3 lúc 19:26

25. B

26 . D

Bình luận (0)
Karik-Linh
3 tháng 3 lúc 19:26

25 B

26D

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
3 tháng 3 lúc 19:26

25 B

26 A

Bình luận (0)
Maximilian
3 tháng 3 lúc 19:24

14. D

15 .B

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
3 tháng 3 lúc 19:24

14 D

15 B

Bình luận (0)
Karik-Linh
3 tháng 3 lúc 19:24

14 D

15 B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN