Bài 13. Công cơ học

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV Hôm qua lúc 17:44

Trọng lượng của xe:

F = P = 10m = 10.100 = 1000N

Công của xe:

A = F.s = 1000.10 = 10000J

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV Hôm qua lúc 17:38

Tóm tắt:

m = 200kg

h = 3m

Ai = ?

Giải:

Dùng ròng rọc động lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi => s = 2.h = 2.3 = 6m

Trọng lượng của vật

F = P = 10.m = 10.200 = 2000N

Công có ích của vật:

Ai = F.s = 2000.6 = 12000J

 

 

Bình luận (0)

\(A=F\cdot s=200\cdot10\cdot3=6000\left(J\right)\)

Bình luận (0)

Khi hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang, trọng lực có phương thẳng đứng, vuông góc với phương chuyển động của vật, nên không có công cơ học của trọng lực.

 

 

Bình luận (0)
NA~CUTE
NA~CUTE Hôm kia lúc 21:10

  Vì trọng lực theo phương thẳng đứng luôn vuông góc với phương chuyển động của hòn bi nên không có công cơ học trong trường hợp đó

 

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV Hôm kia lúc 18:51

\(m=2kg\\ h=6m\\ A=?J\)

Trọng lượng của vật là:

\(P=10.m=10.2=20\left(N\right)\)

Công của trọng lực là:

\(A=P.h=20.6=120\left(m\right)\)

Bình luận (1)
Yehudim
Yehudim 18 tháng 1 lúc 18:32

a/ \(A_i=P.h=100.10.10=10^4\left(J\right)\)

\(A_{can}=10.m_{rr}.h=10.\left(2+2\right).10=400\left(J\right)\)

\(\Rightarrow A_{tp}=A_i+A_{can}=10^4+400=...\left(J\right)\)

b/ \(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}}=\dfrac{10^4}{10^4+400}=...\%\)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 16 tháng 1 lúc 18:56

Tóm tắt:

h = 4m

m = 5kg

A = ?

Giải:

Trọng lượng của vật:

P = 10.m = 10.5 = 50N

Lực kéo vật bằng ròng rọc động thiệt 2 lần về đường đi và lợi 2 lần về lực

\(F=\dfrac{P}{2}=\dfrac{50}{2}=25N\)

\(s=\dfrac{h}{2}=\dfrac{4}{2}=2m\)

Công của vật:

A = F.s = 25.2 = 50J

 

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 19:43

a/ Bảo toàn cơ năng :v

\(P.h=F.l\Rightarrow l=\dfrac{1200.2}{500}=...\left(m\right)\)

b/ \(A_{tp}=A_i+A_{hp}\Leftrightarrow F.l=P.h+F_{ms}.l\)

\(\Leftrightarrow F.l=P.h+\dfrac{P}{10}.l\Rightarrow l=\dfrac{P.h}{F-\dfrac{P}{10}}=...\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
Hỗ Trợ Học Tập 12 tháng 1 lúc 20:43

Tóm tắt:

m = 10 tấn = 10000kg

h = 20m

A= ?J

Giải:

Trọng lượng của lực nâng búa máy:

P = 10.m =10.10000= 100000(N)

Công của búa máy là:

A = P.h = 100000.20= 2000000(J)

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 12 tháng 1 lúc 20:45

Đổi: 10 tấn = 10000kg

Trọng lượng của búa máy:

P = 10.m = 10.10000 = 100 000 (N)

Công của lực là:

A = F.s = P.h = 100 000.20 = 2 000 000 (J) = 2000 (kW)

Vậy:...

 

Bình luận (1)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 12 tháng 1 lúc 20:07

Tóm tắt:

m = 20 tấn = 20000kg

h = 120cm = 1,2m

A=?

Giải:

Trọng lượng của lực nâng búa máy:

P = 10.m =10.20000= 200000N

Công của búa máy:

A = P.h = 200000.1,2= 240000J

Bình luận (3)
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ 12 tháng 1 lúc 19:15

Không. Vì theo phương chuyển động của hòn bi không có lực nào tác dụng. Tác dụng vào hòn bi lúc này có hai lực: lực hút của Trái Đất và phản lực của mặt bàn. Hai lực này cân bằng nhau và đều vuông góc với phương chuyển động

Bình luận (2)
nguyễn thị thiên kim
nguyễn thị thiên kim 12 tháng 1 lúc 19:30

bạn thật tuyệt cảm ơn bạn nhiều kb nha 

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN