Cơ năng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó:
A. Có khối lượng lớn B. Chịu tác dụng của một lực lớn
C. Có trọng lượng lớn D. Có khả năng thực hiện công lên vật khác.
2. Trong các sau đây: câu nào sai?
A. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật

B.Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào vận tốc của vật.
C. Khối lượng của vật càng lớn thì thế năng đàn hồi của nó càng lớn.
D. Động năng là cơ năng của vật có được do vật chuyển động.
3. Thế năng hấp dẫn của vật sẽ bằng không khi:
A. Mốc tính độ cao chọn ngay tại vị trí đặt vật. B. Vật có vận tốc bằng không.
C. Vật chịu tác dụng của các vật cân bằng nhau. D. Vật không bị biến dạng.
3. Một vật chỉ có thế năng đàn hồi khi:
A. Vật bị biến dạng. B. Vật đang ở một độ cao nào đó so với mặt đất.
C. Vật có tính đàn hồi bị biến dạng. D. Vật có tính đàn hồi đang chuyển động.
4. Vật nào sau đây không có động năng?
A. Quả bóng lăn trên mặt sân cỏ B. Hòn bi nằm yên trên sàn nhà.
C. Viên đạn đang bay đến mục tiêu D. Ô tô đang chuyển động trên đường.
5. Động năng của một vật phụ thuộc vào:
A. Chỉ khối lượng của vật B. Cả khối lượng và độ cao của vật
C. Độ cao của vật so với mặt đất D. Cả khối lượng và vận tốc của vật
6. Động năng của một sẽ bằng không khi:
A. vật đứng yên so với vật làm mốc B. Độ cao của vật so với mốc bằng không
C. khoảng cách giữa vật và vật làm mốc không đổi D. Vật chuyển động đều.
7. Trong chuyển động cơ học, cơ năng của một vật phụ thuộc vào:
A. Khối lượng của vật B. Độ cao của vật so với mặt đất
C. Vận tốc của vật D. Cả khối lượng, vận tốc và độ cao của vật so với mặt đất.
8. Cơ năng của một vật càng lớn thì:
A. Động năng của vật cũng càng lớn B. Thế năng hấp dẫn của vật cũng càng lớn.
C. Thế năng đàn hồi của vật cũng càng lớn D. Khả năng sinh công của vật càng lớn

Được cập nhật 6 tháng 7 lúc 9:01 2 câu trả lời

1. nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nện vật. vì vậy

A.mật độ phân tử càng lớn thì nhiệt năng càng lớn

B.nhiệt độ của vật càng thì nhiệt năng của vật càng cao

C.áp suất khối khí càng lớn thì nhiệt năng của vật càng lớn

D.các phát biểu trên đều đúng

2.các vật có màu sắc nào sau đây sẽ hấp thụ nhiều bức xạ nhiều nhất?

A. màu trắng

B.màu xám

C.màu bạc

D.màu đen

3.trong 1 chậu đựng chất lỏng. nếu có một phần chất lỏng ở phía dưới có nhiệt đọ cao

A.có trọng lượng riêng giảm và đi lên

B.có trọng lượng riêng giảm và đi xuống

C.có trọng lượng riêng tăng và đi lên

D.có trọng lượng riêng tăng và đi xuống

4.khi 1 vật chỉ truyền nhiệt lượng cho môi trường ngoài

A.nhiệt độ của vật giảm đi

B.nhiệt độ của vật tăng lên

C.khối lượng của vật giảm đi

D.nhiệt độ và khối lượng của vật giảm đi

5.nhiệt dung riêng cảu 1 chất là:

A.nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy 1 kg chất đó

B.nhiệt lượng cần thiết để tăng hoặc giảm 1 độ C của 1kg chất đó

C.nhiệt lượng cần thiết để tăng vật làm bằng chất ấy lên thêm 1 độ C

D. nhiệt lượng có trong 1kg của chất ấy ở nhiệt đọ bình thường

6.nhiệt dung riêng của thép lớn hơn đồng. vì vậy để tăng nhiệt đọ của 2kg đồng và 2kg

thép lên thêm 10 độ C thì:

A khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối thép

B khối đồng cần ít nhiệt lượng hơn khối thép

C hai khối đều ít nhiệt lượng như nhau

D khối sắt cần nhiều nhiệt lượng hơn, vì 2kg sắt có thể tích lớn hơn 2kg đồng

7.cùng thả 3 vật bằng đá, đồng và bạc vào cùng 1 cốc nc nóng,sau khi cần bằng nhiệt so sánh nhiệt độ của 3 vật ta có

A nhiệt độ bằng nhau

B nhiệt độ của bạc>đông>đá

C nhiệt độ của đồng>bạc>đá

D nhiệt độ của đá>đồng>bạc

8. kéo 1 gáo nc có trọng lượng 60N lên cao 6m trong thời gian 0.5 phút thì có công suất là:

A360w b120w C18w D12w

9. đại lượng phụ thuộc vào lực tác dụng và quãng đường vật dich chuyển là:

A công

B công suất

C nội năng

D nhiệt năng

10. trong quá trình cơ học, cơ năng của 1 vật luôn

A ko đổi

B thay đổi

C luôn tăng

D luôn giảm

giúp mik với mik đang cần gấp :)) giúp mik nghe

Được cập nhật 23 tháng 6 lúc 19:49 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.