Bài 16. Cơ năng

Noisy Boy

Phát biểu nào sau đây không đúng?

1 điểm

Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

Một vật chỉ có khả năng sinh công chỉ khi có thế năng hấp dẫn.

Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao.

Cơ năng của một vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?

1 điểm

Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà.

Chiếc lá đang rơi.

Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà.

Quả bóng đang bay trên cao.

Quả bóng bay bị bóp lại mà không bị vỡ, cơ năng của nó tồn tại ở dạng nào?

1 điểm

Không có cơ năng.

Thế năng hấp dẫn.

Thế năng đàn hồi

Động năng.

Một vật nặng được móc vào một đầu lò xo treo cách mặt đất một khoảng nhất định. Khi vật ở trạng thái cân bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào?

1 điểm

Động năng và thế năng hấp dẫn

Chỉ có thế năng đàn hồi

Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi .

Chỉ có thế năng hấp dẫn

Câu nào đúng trong các câu sau đây ?

1 điểm

Các câu nêu ra đều đúng.

Vật có khả năng sinh công là vật có cơ năng.

Cơ năng cũng đo bằng đơn vị Jun (J)

Vật có khả năng sinh bao nhiêu công thì dự trữ bấy nhiêu năng lượng.

Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng 600J. Trọng lực tác dụng lên vật có độ lớn:

1 điểm

30N

10N

20N

40N

Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí DBỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng?

1 điểm

Hình ảnh không có chú thích

Vị trí C

Vị trí A

Vị trí B

Vị trí D

Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A. Tại C, vật có những dạng cơ năng nào?

1 điểm

Hình ảnh không có chú thích

Động năng.

Không có cơ năng.

Thế năng hấp dẫn

Động năng và thế năng hấp dẫn.

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng? Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

1 điểm

Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.

Một ô tô đang đỗ trong bến xe.

Một máy bay đang bay trên cao.

Một ô tô đang chuyển động trên đường.

Một máy bay đang bay, cơ năng tồn tại ở:

1 điểm

Động năng

Thế năng hấp dẫn.

Động năng và thế năng đàn hồi.

Động năng và thế năng hấp dẫn.

Khi thả rơi một vật từ trên cao xuống thì:

1 điểm

Động năng của vật tăng dần.

Động năng luôn bằng 0

Động năng của vật giảm dần do độ cao giảm dần.

Động năng của vật không đổi.

Khi vật nằm yên ở một độ cao nào đó so với mặt đất, thì vật có cơ năng ở dạng:

1 điểm

Động năng.

Thế năng hấp dẫn và động năng.

Thế năng hấp dẫn

Thế năng đàn hồi.

Một vật có khối lượng m (kg )được nâng lên độ cao h (m) rồi thả rơi. Công của vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất được tính bằng biểu thức:

1 điểm

A = 10mh

A = 5mh

A=2mh

A= 20mh

Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung. Ở vị trí nào viên bi có thế năng nhỏ nhất ?

1 điểm

Hình ảnh không có chú thích

Vị trí A

Vị trí B

Vị trí C

Ngoài ba vị trí trên.

Hai vật có khối lượng bằng nhau thì:

1 điểm

Động năng của hai vật bằng nhau.

Vật nào có vận tốc lớn hơn thì động năng lớn hơn.

Vật nào cũng có động năng.

Vật nào có vận tốc nhỏ hơn thì động năng lớn hơn.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

1 điểm

Vật có thế năng hấp dẫn có khả năng sinh công.

Thế năng năng hấp dẫn chỉ phụ thuộc độ cao của vật so với mặt đất.

Thế năng hấp dẫn của vật không thay đổi khi vật không thay đổi vị trí.

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

1 điểm

Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất

Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang.

Viên đạn đang bay.

Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D. Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật thế năng là lớn nhất?

1 điểm

Hình ảnh không có chú thích

Vị trí D

Vị trí C

Vị trí A

Vị trí B

Trong các vật sau, vật nào không có động năng?

1 điểm

Hòn bi nằm yên trên mặt sàn.

Hòn bi lăn trên sàn nhà.

Máy bay đang bay.

Viên đạn đang bay.

Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

1 điểm

Khối lượng.

Độ biến dạng của vật đàn hồi.

Khối lượng và chất làm vật.

Vận tốc của vật.

Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung. Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất ?

1 điểm

Hình ảnh không có chú thích

Vị trí C

Vị trí A

Vị trí B

Ngoài ba vị trí trên.

Thế năng hấp dẫn của một vật không phụ thuộc vào

1 điểm

Vận tốc chuyển động của vật.

Khối lượng của vật và vận tốc chuyển động của vật.

Độ cao của vật so với mặt đất.

Khối lượng vật.

Một lò xo làm bằng thép đang bị nén lại. Lúc này lò xo có cơ năng. Vì sao lò xo có cơ năng?

1 điểm

Vì lò xo có nhiều vòng xoắn.

Vì lò xo có khả năng sinh công.

Vì lò xo có khối lượng.

Vì lò xo làm bằng thép.

Cùng một lò xo, cơ năng của lò xo càng lớn khi:

1 điểm

Lò xo bị nén một đoạn rất nhỏ.

Lò xo bị nén một đoạn rất lớn.

Lò xo bị kéo dãn một đoạn rất lớn.

Lò xo bị nén hoặc bị dãn một đoạn càng lớn nhưng nằm trong giới hạn đàn hồi của lò xo.

Một ô tô đang chạy trên đường, ô tô có cơ năng tồn tại ở:

1 điểm

Thế năng đàn hồi

Không có cơ năng.

Động năng.

Thế năng hấp dẫn.

Trường hợp nào sau đây vừa có thế năng hấp dẫn vừa có thế năng đàn hồi?

1 điểm

Vật được treo trên tường.

Vật gắn vào lò xo làm lò xo bị nén trên mặt đất.

Vật đang chuyển động trên cao.

Vật được treo vào một lo xo gắn trên tường làm lò xo dãn nhẹ.

Khi thả rơi một vật từ trên cao xuống thì:

1 điểm

Thế năng của vật không đổi.

Thế năng của vật tăng dần.

Thế năng luôn bằng 0

Thế năng của vật giảm dần do độ cao giảm dần.

Điều nào sau đây đúng khi nói về cơ năng? Hãy chọn câu đúng nhất.

1 điểm

Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

Cơ năng phụ thuộc vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn.

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng.

Cả ba câu đều đúng.

Vật có cơ năng khi:

1 điểm

Vật có khả năng sinh công.

Vật có khối lượng lớn.

Vật có tính ì lớn.

Vật có đứng yên.

Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A. Tại A, vật có những dạng cơ năng nào?

1 điểm

Hình ảnh không có chú thích

Thế năng hấp dẫn

Động năng và thế năng hấp dẫn.

Không có cơ năng.

Động năng.

Vật nào sau đây không có cơ năng?

1 điểm

Hòn bi đang lăn.

Lò xo đang nằm trên mặt đất.

Vật gắn vào lò xo đang bị nén.

Viên đạn đang bay.

Một vật đang rơi từ trên cao xuống, vật có cơ năng ở dạng:

Thế năng hấp dẫn và động năng.

Thế năng hấp dẫn

Động năng.

Thế năng đàn hồi.

Đưa một vật có khối lượng 3 kg lên độ cao 20m. Ở độ cao này vật có thế năng trọng trường là

1 điểm

20J

600J

60J

30J

Khi một vật đang chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang thì vật:

1 điểm

Có cơ năng ở dạng động năng.

Có cơ năng ở dạng thế năng.

Có cơ năng ở dạng động năng và thế năng hấp dẫn.

Không có cơ năng.

Câu nào sai trong các câu sau đây:

1 điểm

Lò xo luôn có thế năng đàn hồi.

Lò xo đứng yên thì không có động năng.

Lò xo khi chưa bị kéo dãn thì chưa có thế năng đàn hồi.

Lò xo đang được treo trên giá có thế năng hấp dẫn.

Động năng phụ thuộc yếu tố nào của vật?

1 điểm

Động năng không phụ thuộc vận tốc và khối lượng .

Động năng phụ thuộc vận tốc và khối lượng .

Động năng chỉ phụ thuộc khối lượng.

Động năng chỉ phụ thuộc vận tốc .

Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang vị trí C và ngược lại. Nếu lấy mốc tính độ cao là mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí thì tại điểm A và điểm C, con lắc :

1 điểm

Hình ảnh không có chú thích

chỉ có động năng

có cơ năng bằng không

chỉ có thế năng hấp dẫn

có cả động năng và thế năng hấp dẫn

Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng của búa tồn tại ở dạng nào?

1 điểm

Cơ năng (Động năng và thế năng hấp dẫn)

Cơ năng (Động năng)

Cơ năng (Động năng và thế năng đàn hồi)

Cơ năng (Thế năng hấp dẫn)

Một vật bị ném lên cao, trong quá trình vật chuyển động, vật có cơ năng ở dạng:

1 điểm

Thế năng hấp dẫn

Thế năng hấp dẫn và động năng.

Thế năng đàn hồi.

Động năng.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

1 điểm

Động năng là cơ năng của vật có được do chuyển động.

Động năng của vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc của vật, không phụ thuộc vào khối lượng của vật

Vật có động năng có khả năng sinh công.

Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều.

Quả cầu sắt và quả cầu gỗ có thể tích bằng nhau, đang ở cùng một độ cao. Nhận định nào sau đây là đúng?

1 điểm

Quả cầu sắt có thế năng hấp dẫn lớn hơn vì có khối lượng lớn hơn.

Chưa thể so sánh được thế năng thấp dẫn trong trường hợp này.

Quả cầu gỗ có thế năng hấp dẫn lớn hơn vì khối lượng lớn hơn.

Hai quả càu có thế năng hấp dẫn bằng nhau vì đang ở cùng một độ cao.

Lam Hi Thần
7 tháng 5 lúc 18:58

Động năng phụ thuộc:

+Vận tốc chuyển động

+Khối lượng vật

Bình luận (0)
Karik-Linh
18 tháng 4 lúc 21:48

cơ năng bảo toàn chỉ có thế năng chuyển hóa thành động năng

Bình luận (0)
Thu Thao
18 tháng 4 lúc 11:11

Vật có cơ năng khi vât có khả năng thực hiện công.

Khi cơ năng của vật được xác định bởi độ cao của vật so với mặt đất (hoặc so với vị trí khác được chọn làm điểm mốc) ta nói vật có thế năng trọng trường.

Thế năng đàn hồi có khi vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Động năng là cơ năng của vật phụ thuộc vào chuyển động mà có

Vì một vật có thể vừa có cơ năng thì có thể vừa thế năng vừa có động năng (hoặc một trong hai) nên cơ năng của một vật tằng tổng động năng và thế năng của nó/

VD : Quạt đang quay trên trần nhà.

Thế năng trọng trường phụ thuộc vào khối lượng của vật và độ sao của vật so với mặt đất.
Động năng phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật.

Bình luận (0)
Quang Nhân
18 tháng 4 lúc 11:13

- Khi một vật có khả năng thực hiện công ta nói vật có cơ năng.

- Thế năng là một dạng năng lượng khác tồn tại khi vật đang ở một độ cao nào đó 

- Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do nó đang chuyển động.

- Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó.

- Một máy bay đang bay trên cao, máy bay có độ cao nên có thế năng, đồng thời nó có vận tốc nên cũng có động năng.

 
Bình luận (0)
D-low_Beatbox
7 tháng 4 lúc 12:17

undefined

Bình luận (0)
datfsss
31 tháng 3 lúc 21:59

Ví dụ: Bạn đá quả bóng nó bay lên cao đấy là từ đông năng của chân truyền vào bóng rồi bóng rơi xuống là chuyển từ thế năng sang động năng.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
29 tháng 3 lúc 8:41

Cơ năng bao gồm động năng và thế năng, không bao gồm nhiệt năng.

Một vật đang bay hoặc rơi có thể có nhiệt năng, khi đó một phần của cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN