Cơ khí

Hà Vy
4 tháng 3 lúc 22:19

vật liệu kim loại: dẫn điện, nhiệt tốt,khó gia công, dễ bị õi hóa, dễ bị mài mònvật liệu phi kim loại:dẫn điện,nhiệt kém, dễ gia công, ít bị õi hóa và ít bị mài mòn

Bình luận (0)
NLT MInh
4 tháng 3 lúc 22:19

Sự khác nhau cơ bản giữa vật liệu kim loại vật liệu phi kim loại: vật liệu kim loại có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, vật liệu phi kim loại không có tính dẫn diện và dẫn nhiệt kém.

Bình luận (0)
Lê Bảo Anh
4 tháng 3 lúc 22:00

Vì mối ghép đinh tán chịu được nhiệt độ cao, chịu lực lớn và chấn động mạnh còn nếu hàn thì mối hàn dễ bị nứt và giòn, chịu lực kém và hàn dễ làm các chi tiết bị biến dạng 

Bình luận (0)
Vân Trường Phạm
8 tháng 1 lúc 14:22

Rèn, dập →Dũa, khoan → Tán đinh→ nhiệt luyện.

Bình luận (0)
hải toàn lê
8 tháng 1 lúc 19:26

rèn, dập; dũa, khoan; tán đinh; nhiệt luyện

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN