Cơ học lớp 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 12: Một vận động viên đua xe đạp vô địch thế giới đã thực hiện cuộc đua vượt đèo với kết quả như sau: Quãng đường từ A đến B: 45km trong 2 giờ 15 phút. Quãng đường từ B đến C: 30km trong 24 phút. Quãng đường từ C đến D: 10km trong 1/4 giờ. Hãy tính: Vận tốc trung bình trên cả quãng đường đua. A. 33km/h. B. 29,31km/h. C. 45km/h. D. 28km/h. Câu 13: Trên một đường dài, hai xe ôtô cùng khởi hành lúc 7h từ hai địa điểm A và B cách nhau 120 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 60 km/h, vận tốc của xe đi từ B là 40 km/h. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. * A. Vị trí gặp cách B: 72km. Thời điểm gặp: 8h 10p. B. Vị trí gặp cách A: 72km. Thời điểm gặp: 8h10p. C. Vị trí gặp cách B: 72km. Thời điểm gặp: 8h12p. D. Vị trí gặp cách A: 72km. Thời điểm gặp: 8h12p. Câu 14: Tại các nhà ga ở sân bay có trang bị các thang chuyển động. Hành khách có thể đứng yên hoặc đi trên mặt thang trong khi thang chuyển động. Thang có vận tốc ổn định là 0,5m/s. Biết chiều dài từ nhà ga xuống sân ga là 150m. Một hành khách đi xuôi trên thang thì trong 1 phút thang đưa được hành khách xuống sân ga. Vận tốc hành khách đi trên thang khi thang không chuyển động là: * A. 1,5 m/s B. 2 m/s C. 3 m/s D. 2,5 m/s Câu 15: Tại các siêu thị có những thang cuốn để đưa khách đi. Một thang cuốn tự động để đưa khách từ tầng một lên tầng hai. Biết chiều dài thang cuốn từ tầng một lên tầng hai là 15m. Nếu khách đứng yên trên thang để nó đưa đi thì mất thời gian 30s. Nếu thang đứng yên mà khách bước lên đều trên thang thì mất thời gian 45s. a) Tính vận tốc của người và thang so với mặt đất. b) Hỏi khi thang chạy mà khách tự bước đi xuôi theo chiều chuyển động của thang thì phải mất bao lâu để đi từ tầng trệt lên tầng lầu? Cho rằng vận tốc của người khách bước đi trên thang so với mặt thang là không thay đổi. * A. a) 0,5m/s và 1/3m/s ; b) 18s. B. a) 1/3m/s và 0,5m/s ; b) 9s. C. a) 0,5m/s và 1/3m/s ; b) 9s. D. a) 1/3m/s và 0,5m/s ; b) 18s. Câu 16: Một ca nô xuôi dòng từ A về B mất 4h, ngược dòng từ B về A mất 5h.Tính khỏang cách AB, biết vận tốc nước chảy là 3km/h. * A. 130km. B. 240km. C. 120km. D. 60km Câu 17: Một ca nô khi xuôi dòng A→B mất 3h, ngược dòng B→A mất 6h. Ca nô từ A về B trong bao lâu nếu: a) Nước không chảy b) Ca nô tắt máy trôi theo dòng nước * A. 2h ; 1/24h. B. 4h ; 1/12h. C. 8h ; 1/6h. D. 1h ; 1/3h. Câu 18: Hai bến sông A và B cách nhau 60 km, dòng nước chảy theo hướng từ A đến B với vận tốc là 2,5 km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 2 giờ. Hỏi ca nô đi ngược từ B về A trong bao lâu? * A. 3h. B. 4h. C. 2,4h. D. 3.9h. Câu 19: Một người chèo thuyền trong nước yên lặng. Vì có gió nên thời gian đi từ A đến B mất 1h15 phút; thời gian từ B về A mất 1h24 phút. Tính thời gian người đó chèo thuyền từ A về B nếu không có gió. * A. 1h 29ph 45s. B. 2h 19ph 55s. C. 1h 19ph 2s. D. 1h 20ph 2s. Câu 20: Xuồng máy chạy từ bến sông A đến bến sông B cách A 120km. Vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 30km/h. Sau bao lâu xuồng đến B. Nếu : a) Nước sông không chảy b) Nước sông chảy từ A đến B với vận tốc 2km/h c) Nước sông chảy từ B đến A với vận tốc 5km/h * A. 8h ; 3,75h; 4,8h. B. 2h ; 3,75h; 5,8h. C. 4h ; 6,75h; 4,8h. D. 4h ; 3,75h; 4,8h.

0 câu trả lời

Bài 1 : 1 người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc bằng 12 km/h nếu người đó tăng vận tốc lên 3 km/h thì đến sớm hơn 1 giờ.Hỏi

a tính quãng đường ab và thời gian dự định từ A đến B b Ban đầu người đó dự định đi với vận tốc bằng 12km/h đi được một quãng đường S1 thì xe bị hỏng phải sửa 15 phút . do đó trong quãng đường còn lại người ấy đi với vận tốc 15km/h thì sớm hơn dự định 30 phút tính S1 Bài 2 : 1 người đi xe đạp từ A đến B với dự định mất 4h do nữa quãng đường đầu sau người ấy tăng vận tốc lên 3km/h nên đến sớm hơn dự định 30 phút. Hỏi a tính vận tốc dự định và quãng đường AB b Nếu sau khi đi được 1 giờ người ấy dừng lại 30 phút Hỏi quãng đường còn lại người ấy phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến nơi đúng dự định Bài 3 : 1 thuyền máy dự định đi xuôi dòng từ A đến B rồi lại quay về biết vận tốc thuyền so với nước 15km/h vận tốc nước so với bờ là 3km/h AB dài 18 km Hỏi a tính thời gian chuyển động của thuyền b Tuy nhiên trên đường quay về thuyền bị hỏng máy và sau 20 phút thì sửa xong tính thời gian chuyển động của thuyền Bài 4 : Lúc 7h 1 người đi bộ khởi hành từ A đến B với vận tốc 4 km/h Lúc 9h 1 người đi xe đạp cùng xuất phát từ A đến B với vận tốc 12km/h a 2 người gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu b Lúc mấy giờ 2 người đó cách nhau 2 km
Được cập nhật 19 tháng 9 lúc 21:51 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.