Chương I- Cơ học

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
23 tháng 1 lúc 22:22

Đổi 1,5 tạ = 150kg

a) Trọng lượng của vật:

P = 10m = 10.150 = 1500N

Công người cần thực hiện để đưa vật lên theo phương thẳng đứng:

A1 = P.h = 1500.3 = 4500J

Công người cần thực hiện để đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng:

A2 = F.s = 525.9 = 4725J

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

\(H=\dfrac{A_1}{A_2}.100\%=\dfrac{4500}{4725}.100\%=95\%\)

b) Công khi ma sát:

Ams =A2 -  A1 = 4725 - 4500 = 225J

Lực ma sát:

\(F_{ms}=\dfrac{A_{ms}}{l}=\dfrac{225}{9}=25N\)

Lực cản tác dụng lên vật:

\(F_c=\dfrac{A}{l}=\dfrac{25.5}{5}=25N\)

 

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
24 tháng 1 lúc 10:39

Còn cần ko bạn :v?

Bình luận (0)
diuhuyn
Đại tá -
30 tháng 8 2019 lúc 20:41

Tham khảo:

Hai xe máy đồng thời xuất phát chuyển động đều đi lại gặp nhau,Một đi từ thành phố A đến thành phố B,một đi từ thành phố B đến thành phố A,Vật lý Lớp 8,bài tập Vật lý Lớp 8,giải bài tập Vật lý Lớp 8,Vật lý,Lớp 8

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 8:54

Gọi thời gian người đó dự định đi là \(t\)

Nếu đi với vận tốc 35 km/h thì:

\(s=35\left(t+2\right)\)

Nếu đi với vận tốc 50 km/h thì:

\(s=50\left(t-1\right)\)

Quãng đường đi được là như nhau:

\(\Rightarrow35\left(t+2\right)=50\left(t-1\right)\)

\(\Rightarrow35t+70=50t-50\)

\(\Rightarrow t=8\) (h)

Quãng đường AB dài là:

\(s=35\left(8+2\right)=350\) (km)

Thời điểm xuất phát của ô tô tại A là: 4h sáng

Bình luận (2)
hhy-chy
Thượng tá -
19 tháng 1 lúc 22:05

\(P=F_{A1}\Leftrightarrow P=d_1.V_{chim}=d_1.\dfrac{3}{4}V\)

\(\Leftrightarrow10.D.V=\dfrac{3}{4}.d_1.V\Rightarrow d_1=\dfrac{10.D.4}{3}=\dfrac{10.60.4}{3}=...\left(N/m^3\right)\)

\(P=F_{A2}\Leftrightarrow P=d_2.V_{chim}=d_2.\dfrac{5}{4}V\)

\(\Rightarrow d_2=\dfrac{10.D.4}{5}=\dfrac{10.60.4}{5}=...\left(N/m^3\right)\)

\(F_{A1}=F_{A2}=P\)

Bình luận (2)
hhy-chy
Thượng tá -
18 tháng 1 lúc 18:26

Đề bài thiếu bạn. Nhô lên bao nhiêu phần thể tích?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN