Cơ học lớp 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng ?
a. Một vật có thẻ có cả động năng và thế năng
b. Động năng là cơ năng của vật có được khi đang chuyển động
c. Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật là thế năng đàn hồi.
d. Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất được gọi là thế năng trọng trường .

Câu 2: Chỉ ra kết luận SAI trong các kết luận sau :
a. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong chuyển động Brao - nơ là do các phân tử nước chuyển động va chạm vào
b. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng
c. Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh
d. Nhiệt độ càng cao thì phân tử, nguyên tử chuyển động càng nhanh

Câu 3: Hiện tượng khuếch tán xảy ra vì:
a. Giữ các hạt phân tử có khoảng cách
b. Các hạt phân tử chuyển động không ngừng
c. Cả 2 đáp án trên đều đúng
d. cả 2 đáp án trên đều sai

Câu 4: Nếu chọn mặt đắt làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng ?
a. Lò xò để tự nhiên ở một độ cao sao với mặt đất
b. Viên đạn đang bay
c. Lò xò đang lăn trên mặt đất
d. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất


Được cập nhật 4 giờ trước (21:38) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.